Metsäteollisuus menestyy Suomessakin – jos niin halutaan

Tiedotteet |

"Metsäteollisuuden on voitava parantaa kustannuskilpailukykyään nopeasti", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

"Nopeasti vaikuttavia toimia, joilla päästään lähemmäksi kilpailijamaiden kustannustasoa, ovat teollisuuden sähköveron poisto ja luopuminen ilmoitetuista energiaverojen korotuksista. Kuljetuskustannuksia voidaan alentaa sallimalla puukuljetusrekoille nykyistä korkeampi kokonaispaino. Raaka-ainekustannuksia voidaan madaltaa kasvattamalla metsätilojen kokoa ja kehittämällä metsätaloudesta aitoa elinkeinotoimintaa. Puunkorjuu- ja hankintatyöhön tarvitaan uusia toimintamalleja. Samoin on löydettävä kilpailukykyisiä ja eteenpäin katsovia työmarkkinaratkaisuja."

Kansalliset energiapoliittiset päätökset heikentävät metsäteollisuuden kilpailukykyä. Nykyinen metsäteollisuuden maksama 65 miljoonan euron sähkövero vastaa kustannuksiltaan yli 1300 työntekijän vuosiansioita sivukuluineen. Jos esitetyt energiaverojen korotukset toteutetaan, ne muodostaisivat metsäteollisuudessa yhtä suuren kustannuslisän kuin esimerkiksi 6500 työpaikan työnantajakustannukset.

Metsäteollisuus käyttää merkittävästi enemmän kotimaisia tuotantopanoksia kuin muut teollisuudenalat. Jokainen metsäteollisuudesta vähenevä työpaikka aiheuttaa usean työpaikan menetyksen metsäklusterissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Suomessa tarvitaan hyvin toimivat energia-, raaka-aine- ja työmarkkinat. Kun yritykset voivat luottaa toimintaympäristön kilpailukykyyn, ne voivat keskittyä täysipainoisesti liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Maailmanlaajuinen alan murros tarjoaa paljon mahdollisuuksia kustannusrakenteeltaan terveille yrityksille.

Protektionismi vääristää kilpailua maailmanmarkkinoilla

Korkean kustannustason lisäksi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailuasemaa heikentävät USA:n mittavat tuet omalle metsäteollisuudelleen. Tuet kannustavat pitämään tuotantoa keinotekoisen korkealla heikosta markkinatilanteesta huolimatta.

USA:n sellu- paperiteollisuus saa kilpailua vääristäviä verohyvityksiä mustalipeän poltosta bioenergiaksi. Tuen on laskettu tuottavan USA:n sellu- ja paperiteollisuudelle tänä vuonna 6-8 miljardin dollarin hyödyn. Tuki vastaa neljännestä tai jopa puolta sellutonnin myyntihinnasta. Myös Kanadassa on etenemässä ehdotus sellu- ja paperiteollisuuden suorasta tukemisesta miljardilla Kanadan dollarilla.

Lisätietoja antaa:
Klo 16 – 17: Anne Brunila, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600