Metsäteollisuus ja Puuliitto löivät lukkoon työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkat

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Puuliitto pääsivät sopuun mekaanisen metsäteollisuuden palkankorotuksista. Alan työntekijöille maksettavat palkankorotukset perustuvat työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisuun, josta työmarkkinoiden keskusjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 15.6.2015. 

Sopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan lähtökohtaisesti paikallisesti ja neuvotteluissa otetaan huomioon yrityksen tai työpaikan taloudellinen tilanne. Lisäksi neuvotteluissa kiinnitetään huomiota tilauskantaan, työllisyystilanteeseen sekä kustannuskilpailukykyyn. Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteuttamisesta, ajankohdasta ja suuruudesta.

”Paikallista sopimista kannattaa hyödyntää mahdollisimman monella työpaikalla. Se on aito työkalu kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

Jos paikallista ratkaisua ei saavuteta 18.11.2015 mennessä, palkkoja korotetaan yleiskorotuksella. Se on 9 senttiä tunnissa tai 16 euroa kuukaudessa. Vähimmäiskorotukseksi tulee kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen suuruus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Työehtosopimuksen toinen jakso on 1.12.2015–30.11.2016. Metsäteollisuus saavutti palkankorotusten toteuttamisesta neuvottelutuloksen myös Metallityöväen liiton ja Sähköalojen ammattiliiton kanssa.