Metsäteollisuus ja Paperiliitto käynnistävät tutkimuksen sairauspoissaolojen vähentämiseksi

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry ovat käynnistämässä yhteisen tutkimushankkeen paperiteollisuuden sairauspoissaolojen syiden selvittämiseksi, poissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvointiin vaikuttavien osatekijöiden selvittämiseksi.

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry ovat käynnistämässä yhteisen tutkimushankkeen paperiteollisuuden sairauspoissaolojen syiden selvittämiseksi, poissaolojen vähentämiseksi ja työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavien osatekijöiden selvittämiseksi. Kaksivuotisen tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos.

Paperiteollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolot ja työtapaturmat veivät viime vuonna 7,5 prosenttia säännöllisestä työajasta eli lähes 18 työpäivää vuodessa. Säännölliseen työaikaan lasketaan vuosilomat ja poissaolot. Keskimäärin teollisuudessa poissaolot asettuivat 6,7 prosenttiin vuonna 2006.

Työnantaja- ja työntekijäpuolen yhteisenä tavoitteena on selvittää paperiteollisuuden työntekijöiden poissaolojen syyt, työhyvinvoinnin tila sekä tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijät. Tutkimuksessa etsitään myös käytännössä koeteltuja hyviä toimintatapoja, joilla on onnistuttu vähentämään poissaoloja ja parantamaan työhyvinvointia.

"Paperiteollisuudessa niin kuin muussakin teollisuudessa sairauspoissaolot ovat huolestuttavan suuret ja niiden määrä vaihtelee paljon yksiköiden välillä. On tarpeen selvittää kattavasti, millä hyvillä käytännöillä poissaoloja voidaan vähentää ja samalla parantaa työntekijöiden kokemaa työhyvinvointia. Työnantajan näkökulmasta sairastamisesta aiheutuu vuositasolla ylimääräisiä kustannuksia. Työntekijän näkökulmasta taas on syytä selvittää, onko kaikki voitava tehty toipumisen edistämiseksi sekä työhyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi", toteavat Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto yhteisestä projektistaan.

Tutkimus on suunniteltu aloitettavaksi tänä syksynä. Tutkimustuloksia voidaan todennäköisesti soveltaa myös monille muille teollisuudenaloille.

Tutkimuskohteiksi on valittu tehtaita kahdeksalta paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Tehdaspaikkakunnilla tutkimukseen osallistuvat työntekijät ja näiden esimiehet sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntija ja työterveyshuolto. Työhyvinvointia selvitetään henkilökohtaisin haastatteluin, tapaustutkimuksin sekä osallistujien yhteisillä työpajoilla. Paikallisten osapuolten asiantuntemuksella on selvityksessä suuri painoarvo.

 

Lisätietoja antaa:

Juha Mutru, työhyvinvointiryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4457

Hannu Ulenius työsuojelusihteeri, Paperiliitto ry
puh. (09) 708 9230