Metsäteollisuus ja MTK: Ripeä päätös Kemera-tuen käyttöönotosta ansaitsee kiitoksen

Tiedotteet |

Valtioneuvosto päätti tänään uuden kestävän metsätalouden rahoituslain voimaantulosta kesäkuun alusta. Päätöksen myötä metsänhoitotyöt saadaan jälleen normaalisti käyntiin. Jatkossa on tärkeää varmistaa riittävä rahoitus metsätalouden edistämiseen. 

”Maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö ansaitsevat ison kiitoksen, että tukijärjestelmä saadaan näin nopeasti käyttöön. Toivottavasti sen toimeenpano jatkuu yhtä jouhevasti”, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Pitkä katkos olisi mutkistanut merkittävästi kevään metsänhoitotöiden toteutusta. ”Metsänhoitotöiden paras sesonki on juuri alkanut. Metsänomistajan kannalta on tärkeää, että tukijärjestelmässä on jatkuvuutta”, metsäjohtaja Juha Hakkarainen MTK ry:stä sanoo. 

Uusi kemera tehostaa erityisesti taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa

Tuen kohdentaminen jatkossa taimikoiden varhaishoitoon on odotettu parannus, joka tehostaa metsänkasvatusketjua. Tukiuudistus edesauttaa nuorten metsien mittavien hoitorästien purkamista, kun näistä kohteista korjattu pienpuu on jatkossa tuen piirissä puun loppukäytöstä riippumatta. Tuella varmistetaan metsien tuleva kehitys ja arvopuun kasvu sekä edesautetaan uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.

Jatkossa on tärkeää turvata riittävä rahoitus metsätalouden edistämiseen. Samalla varmistetaan edellytykset puun käytön lisäämiselle ja biotalouden kasvulle.

Lisätietoja:
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, MTK ry, puh. 0400 870 867
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911