Metsäteollisuus herättelee eduskuntavaalikeskustelua myös verkossa

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden Vaalipuu-sivuston sekä Facebook- ja Twitter-tilien avulla halutaan lisätä vaalikeskustelua. Sosiaalisella medialla tavoitetaan laajoja yleisöjä ja mahdollistetaan vuorovaikutusta.

Metsäteollisuus hyödyntää sosiaalisen median apuvälineitä osana vaalikeskustelua ja hallitusohjelmavaikuttamista.

Vaalipuu-sivustolla sekä Facebookilla ja Twitterillä on tavoitteena saavuttaa laajasti erilaisia kohderyhmiä, kuten nuoria, sekä lisätä ja mahdollistaa monipuolista keskustelua metsäteollisuudelle tärkeistä vaaliteemoista. Uusien sosiaalisen median välineiden ohella painotuotteista ei ole luovuttu, sillä painetulla sanalla on enemmän uskottavuutta, se säilyy ja on helpommin luettavaa kuin Internetistä löytyvä tieto. 

Vaalipuu-sivustolla esitellään  metsäteollisuuden vaaliteemat. Sivuston blogissa metsäalan asiantuntijat kirjoittavat vaaliteemoista omista näkökulmistaan. Tällä hetkellä Uuden Suomen etusivulle nostetaan aina blogin uusin kirjoitus. Tämän toivotaan ohjaavan sivuille uusia käyjiä ja aktiivisia keskustelijoita. 

Myös Facebookissa on Vaalipuu-sivu, jonne lisätään lyhyemmin metsäteollisuuden kuulumisia eri lähteistä eduskuntavaaleihin liittyen. Metsäteollisuuden Twitter-tilin käyttöaika ei rajoitu vain vaalien käymiseen, vaan se tulee jakamaan metsäteollisuudelle tärkeää asiaa jatkossakin.  

Lue lisää:
Internet ja blogi:
Vaalipuu

Vaalipuu Facebookissa: 
http://www.facebook.com/vaalikampanja?v=app_4949752878

Metsäteollisuuden Twitter-tili: 
http://twitter.com/metsateollisuus