Metsäteollisuus haluaa Suomeen Euroopan edistyksellisimmät rakentamismääräykset

Tiedotteet |

Suomen rakentamismääräykset kannattaisi viipymättä uudistaa ja viedä eurooppalaisen kehityksen kärkeen. Korjattavaa löytyy rakentamisen ympäristövaikutusten huomioon ottamisessa, energiatehokkuusvaatimusten laskennassa sekä palomääräyksissä.

Suomen rakentamismääräykset tulisi pikaisesti viedä eurooppalaisen kehityksen kärkeen. Suomeen kehitetyt rakentamisen ratkaisut eivät ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja määräyksemme laahaavat muuta Eurooppaa jäljessä. Tästä kärsii vientipainotteinen puutuoteala.

Suomi esimerkkimaaksi puurakentamisen ympäristövaikutusten pienentäjänä?

 

Erityisesti Suomi voisi profiloitua rakentamisen ympäristövaikutusten pienentämisessä. Rakentamisen ympäristövaikutusten laskenta ja vertailu voisi olla osa normaalia rakennuslupamenettelyä.

Julkisissa hankinnoissa tulisi asettaa ympäristövaikutusten vähentämistavoitteet, mikä suosisi puisia ratkaisuja.

Rakennustuotteiden valmistuksella myös merkitys energiatehokkuuteen

 

Energiatehokkuusvaatimusten tulisi ottaa huomioon myös rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen kuluttama energia. Nyt vaatimuksissa tarkastellaan vain rakennusten käytön aikaista energiankulutusta. Kylmästä ilmastostamme huolimatta Suomi ei ole tässäkään eurooppalaisen kehityksen eturivissä.

 

Puu samalle viivalle muiden materiaalien kanssa palomääräysten osalta

 

Palomääräysten taulukkomitoituksen mukaan puusta voi rakentaa Suomessa nykyisin kaksi kerrosta ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää ja neljä kerrosta, mikäli taloon asennetaan tämä järjestelmä.

 

Suomen palomääräykset tulisi muutoinkin saada samalle tasolle muiden Euroopan maiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa tehdään kahdeksankerroksisia puukerrostaloja ja Lontooseen on rakennettu yhdeksänkerroksinen puukerrostalo ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää.

 

Suomessa järjestelmää perustellaan henkilöturvallisuudella. Kuitenkin tiedetään, että palotilanteessa runkomateriaalilla ei ole vaikutusta henkilöturvallisuuteen. Automaattinen vesisammutusjärjestelmä tulisikin tehdä pakolliseksi myös muista materiaaleista rakennetuissa kerrostaloissa.


Puutaloilla muita tiukemmat lisämääräykset

 

Vesisammutusjärjestelmän lisäksi puutaloihin tulee tehdä suuri määrä erilaisia paloturvallisuudella perusteltuja lisärakenteita. Yli neljäkerroksisen puutalon tekeminen edellyttää toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua. Mitään näistä ei edellytetä puun kanssa kilpailevilta materiaaleilta, mikä asettaa puun eriarvoiseen asemaan.

 

Rakentaminen on voimakkaasti säädösohjattua ja rakennukset toteutetaan käytännössä määräysten asettaman vähimmäistason mukaan. Määräyksillä on siten keskeinen vaikutus rakennusten laatutasoon.

 

 

Lisätietoja

Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus, Metsäteollisuus ry,

Puh. 09 132 6625, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi