Metsäteollisuus globaalin kestävän kehityksen puolesta. Metsäteollisuuden kestävän kehityksen julkilausuma on allekirjoitettu

Tiedotteet |

Kansainvälisen metsä- ja paperiteollisuuden kattojärjestön International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) kokouksessa Roomassa julkistettiin 8.6.2006  kestävän kehityksen julkilausuma, jonka on allekirjoittanut 58 maailman suurimpien sellu-, paperi- ja puutuoteteollisuuden sekä alan järjestöjen toimitusjohtajaa.  

“Yhteinen kannanotto on merkittävä askel kestävän kehityksen edistämisessä. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset edustavat alansa parhaimmistoa ja nyt edetään niiden viitoittamaan suuntaan” sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. ”Uusiutuvan raaka-aineen kestävään käyttöön perustuvalla metsäteollisuudella on merkittävät mahdollisuudet edistää kestävän kehityksen tavoitteita maailmanlaajuisesti. Tällä julkilausumalla ICFPA:n jäsenet ovat ilmaisseet selkeästi sitoutuvansa kestävän kehityksen periaatteisiin sekä työskentelemään yhdessä muiden sidosryhmien kanssa siten, että myös tulevat sukupolvet voivat hyödyntää luonnonvarojemme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.”

Julkilausuma ottaa kantaa:

–  kestävän metsätalouden edistämiseen maailmanlaajuisesti
–  laittomien hakkuiden torjumiseen
–  raaka-aineen käyttöön ja kierrätykseen
–  ympäristöasioiden hallintaan
–  maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen ja energiahuollon tavoitteisiin
    hakemalla uusia ratkaisuja ja
–  työhyvinvointiin

9.6.2006

Lisätietoja: ICFPA:n Internet-sivulla osoitteessa: www.icfpa.org

Kansainvälisen puu- ja paperiteollisuuden kattojärjestön ICFPA:n jäseninä ovat 43 maan kansalliset järjestöt, jotka edustavat yli 90 prosenttia maailman sellu- ja paperintuotannosta ja yli 50 prosenttia maailman puutuoteteollisuudesta.