Metsäteollisuus edistämään vähähiilistä biotaloutta

Tiedotteet |

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Tekes ovat käynnistäneet kampanjan, jonka päämääränä on edistää Suomen kestävää taloutta. Metsäteollisuus ry sitoutuu osana kampanjaa panostamaan siihen, että visio vähähiilisestä tulevaisuudesta toteutuu.

TEM:n ja Tekesin lupauskampanjassa yksityinen, julkinen ja kolmas sektori antavat omat konkreettiset lupaukset roolistaan ja toimistaan kestävän talouden tavoitteen saavuttamiseksi. Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa lupauksia antavat sellaiset julkiset toimijat, joilla on selkeä rooli ja resurssit toimintaedellytysten luojina kestävään talouteen siirryttäessä.

"Haluamme tarjota yhteiskunnalle asiantuntemusta ja ratkaisuja vähähiilisen tulevaisuuden rakentamiseksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen

Metsäteollisuudella on toimialana paljon annettavaa kestävän talouden ja vähähiilisen biotalouden luomisessa, sillä toiminta perustuu uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, energian ja resurssien käytön tehokkuuteen sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

"Metsäteollisuus edistää biotalouden kannalta keskeisiä menestystekijöitä, kuten monipuolistuvaa puunkäyttöä, resurssitehokkuutta, puurakentamisen ja kuitupakkausten käytön lisäämistä, infrastruktuurin kehittämistä sekä metsien kestävää käyttöä. Osallistumme aktiivisesti biotaloutta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon", Jaatinen kertoo.

"Julkiselta sektorilta puolestaan edellytämme sellaisia toimintaympäristöä parantavia ja kilpailukykyä edistäviä päätöksiä, jotka osaltaan vahvistavat metsäteollisuuden asemaa biotalouden veturina", jatkaa Jaatinen.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6601