Metsäteollisuudesta Euroopan menestyksen moottori

Tiedotteet |

Metsäteollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä Euroopan johtavaksi teollisuusveturiksi, koska se investoi entistä enemmän tutkimukseen ja täysin uusien tuotteiden kehittämiseen. Alan toiminta perustuu lisäksi uusiutuviin ja lisääntyviin luonnonvaroihin. 

"Innovaatiot ovat keskeinen toimintamalli, jonka avulla tutkimus- ja tuotekehityspanokset voidaan muuttaa rahaksi", sanoi Sitran yliasiamies Esko Aho puhuessaan Hannoverissa 15.-16.5.2007 järjestetyssä konferenssissa "Future Lead Markets of the Forest-Based Sector".  Esko Ahon johtamassa EU:n työryhmässä haettiin keinoja parantaa Euroopan tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Työryhmä on julkaissut raportin "Creating an Innovative Europe".

Esko Ahon mielestä Euroopan vahvuutena ovat nimenomaan hyvinkoulutetut kuluttajat, joilla on kyky ja mahdollisuus omaksua esimerkiksi uusia teknologioita ja verkkoon perustuvia palveluita. Uusien tuotteiden kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin tuleekin olla kaiken tuotekehitystoiminnan keskipiste.

"Emme voi kilpailla USA:n tai Japanin kanssa tuotekehityspanoksista, mutta ylivertainen kilpailuetumme on siinä, että suurin osa eurooppalaisista elää nykyaikaisessa, tietopohjaisessa yhteiskunnassa.  Tämä on jo huomattavasti vaikeampaa esimerkiksi Kiinassa", sanoi Aho. Asiakkaat tulee asettaa kaiken toiminnan keskipisteeksi, ei vain innovaatioketjun viimeiseksi lenkiksi.

Aho oli tyytyväinen, että Euroopan metsäsektori on pystynyt kokoamaan yhteen alan keskeiset toimijat, määrittelemään yhteisen visionsa ja tutkimusstrategiansa Forest-Based Sector Technology Platform -hankkeessaan.  Euroopan metsäsektorilla on erinomaiset mahdollisuudet nousta Euroopan johtavaksi teollisuusveturiksi, koska se käyttää uusiutuvia raaka-aineita ja toimii kestävällä pohjalla. Metsäsektorille onkin tärkeää, että puun riittävyydestä pidetään huolta ja tuotteiden arvoa lisätään tutkimuksella ja tuotekehityksellä.

Ahon mukaan Euroopan pitäisi panna älyllinen pääomansa etusijalle. "Innovaatioita on mahdollista rahoittaa yhä enenevässä määrin muun muassa EU:n rakennerahaston (2007-2013) kautta" , hän totesi.

Konferenssin järjestäjä on metsäsektorin teknologiayhteisö Forest-Based Sector Technology Platform. Tilaisuus on osa Saksan EU:n puheenjohtajuuskautta.

Lisätietoja antaa

Pertti Laine, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry,puh. 0400 506 977, sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi