Metsäteollisuuden viestit hallitukselle: Kasvun aikaansaaminen nostettava ykköstavoitteeksi

Tiedotteet |

Kotimaisilla ratkaisuilla on keskeinen vaikutus siihen, mikä on Suomen tulevaisuus. Hallitusohjelman puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä painopiste on laitettava erityisesti sellaisiin ratkaisuihin, joilla parannetaan pikaisesti ja pitkävaikutteisesti Suomen vientiteollisuuden edellytyksiä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Metsäteollisuuden osalta tämän ja edellisen hallituksen tekemät päätökset ovat jo merkinneet tuntuvaa kilpailukyvyn heikkenemistä. Merkittävimmät kustannukset ovat syntyneet energiaan ja kuljetuksiin liittyvien verojen ja maksujen korotuksista. Lisäksi parin seuraavan vuoden aikana metsäteollisuuden niskaan on lankeamassa uudet, yli 250 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset rikkidirektiivistä ja kaavaillusta windfall-verosta.

Kansainvälisessä kilpailussa toimiva metsäteollisuus ei pysty siirtämään kotimaassa syntyviä lisäkustannuksia tuotteiden hintoihin, vaan lisärasitteet johtavat pahimmillaan tuotannon siirtämiseen pois Suomesta, työllisyyden heikkenemiseen ja talouden yhä syvempään taantumaan.

Kasvun aikaansaaminen ja kilpailukykyvammojen korjaaminen on nostettava hallitusohjelman uudelleentarkastelun ytimeen.

Palauttamalla vientiteollisuuden kilpailukyvyn saamme elvytettyä talouskasvun ja käännettyä kauppa- ja vaihtotaseet positiivisiksi. Vain vientiteollisuuden vedolla ja yksityisen sektorin työpaikoilla voidaan turvata suomalaisen hyvinvoinnin ja julkisen sektorin rahoitus.

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn palauttamiseksi hallitusohjelman puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

  • Rikkidirektiivistä aiheutuvaan kustannusten nousuun tulee saada monipuoliset ja nopeavaikutteiset kompensaatiokeinot

  • Suomen energiaverotus tulee kohtuullistaa EU:n sallimalle minimitasolle 

  • Kaavaillusta windfall-verosta tulee luopua

  • Ympäristösääntelyn tulee olla kohtuullista eikä kotimaisia ympäristövelvoitteita saa vetää EU-tasoa tiukemmalle. Ympäristölupamenettelyä tulee keventää.

  • Metsänomistusta tulee ohjata ammattimaisemmaksi puukaupan vauhdittamiseksi