Metsäteollisuuden vientitullit ja puun tuonnin ongelmat esillä Suomi-Venäjä huippukokouksessa

Tiedotteet |

Suomalais-venäläisessä metsähuippukokouksessa Helsingissä on tänään 14.11. keskusteltu Venäjän ja Suomen yhteistyömahdollisuuksista metsäpolitiikassa, biotaloudessa ja puurakentamisessa.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhaisen mukaan metsäalan yhteistyön perustana on se, että Suomi ja Venäjän pohjoisosat molemmat kuuluvat boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen.

"Tällä alueella elävät ihmiset ovat sukupolvesta toiseen oppineet tietämään kaksi asiaa. Ensinnäkin, metsät eivät häviä, kun niitä taitavasti käyttää, päinvastoin suunnitelmallinen metsänhoito lisää kasvua. Toiseksi, metsien ja puukuidun teollinen käyttö tuottaa hyvinvointia ja turvaa alueen asukkaille", Vanhainen sanoi.

Venäjän WTO-sopimusongelmien nopea ratkaiseminen tärkeää metsäteollisuudelle

Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi kesällä 2012 oli metsäteollisuuden näkökulmasta myönteinen asia. Venäjä on suomalaiselle metsäteollisuudelle tärkeä kauppakumppani etenkin itärajalla, jossa kotimaista puun käyttöä täydennetään venäläisellä tuontipuulla. Lisäksi suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän-markkinoilla paranee, kun niiden vientitullit alenevat Venäjän WTO-jäsenyyden myötä.

WTO-sopimuksen toimeenpanossa on kuitenkin ollut ongelmia havupuun tariffikiintiöihin sekä eräiden tuotteiden vientitulleihin liittyen.

"Esitän koko suomalaisen metsäalan puolesta voimakkaan vetoomuksen, että uusia mahdollisuuksia avaavat kaupan ja taloudellisen yhteistoiminnan puitteet saadaan mahdollisimman pikaisesti ja kiistattomasti toteutumaan myös käytännön elämässä", Vanhainen toivoi.

Lisätietoja antaa:

Juha Vanhainen, puheenjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 020 4621 343