Metsäteollisuuden vetovoimaan satsataan Kaakkois-Suomessa

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden vetovoimatyö nuorten keskuudessa saa uutta puhtia Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, kun Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma käynnistyy alueella marraskuun aikana.

Nuoriso-ohjelmaa koordinoiva Taloudellinen tiedotustoimisto perustaa Lappeenrantaan toimiston, jota vetää metsäteollisuuden alan vetovoimatyötä aktivoiva koulu-coach.

”Tulevaisuudessa etenkin metsäteollisuuden alalla tarvitaan monipuolisia osaajia. Ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia niin metsätalouden, puutuote- tai paperiteollisuuden alalta valmistuneille kuin bio- ja kemiantekniikankin ammattilaisille. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja alan korkeakoulutuksen on luotava edellytykset sille, että Suomesta löytyy tulevaisuudessakin huippuosaajia luotsaamaan metsäteollisuutta eteenpäin”, painottaa Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss.

Metsäteollisuuden koulu-coach kannustaa Lappeenrannasta käsin alueen yrityksiä ja oppilaitoksia käynnistämään ja kehittämään yhteistyötä. Toiminnan muotoja ovat muun muassa nuorille, opettajille ja rehtoreille järjestettävät yritysvierailut, opintokäynnit ja harjoittelujaksot yrityksiin.

”Parhaat lähtökohdat onnistuneeseen koulutus- ja uravalintaan antaa pitkäjänteinen yhteistyö koulun ja työelämän välillä. Tämä takaa myös sen, että nuorella on mahdollisemman realistinen kuva työelämästä ja sen vaatimuksista. Kun nuori itse näkee ja kokee työntekoa yrityksissä monipuolisissa tehtävissä, hän voi sitä kautta löytää oman alansa”, sanoo Taloudellisen tiedotustoimiston johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.

”Työurien pidentäminen alkupäästä vaatii koulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistämistä kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksesta työelämään siirtyminen edellyttää perusopetuksen ja lukion roolin vahvistamista työelämätiedon välittäjänä. Opinto-ohjaajien lisäksi myös aineenopettajilla on keskeinen rooli nuorten ohjauksessa”, Tenhunen-Ruotsalainen painottaa.

Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma on jakanut peruskoululaisille, lukiolaisille ja aineenopettajille tietoa ja käytännön kokemusta eri alojen työmahdollisuuksista vuodesta 2004 lähtien.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja Jari Forss, Metsäteollisuus ry
p. 09 132 4440, 040 570 7652

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen tiedotustoimisto
p.040 545 2198
www.tat.fi