Metsäteollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolot vähentyneet – työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin panostetaan

Tiedotteet |

Metsäteollisuudessa on panostettu pitkäjänteisesti ja systemaattisesti työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamiseen. Tämä näkyy esimerkiksi sairauspoissaolopäivien vähentymisessä.

Alan työntekijöiden työtehtävät ovat monipuolistuneet ja se on lisännyt työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää entistä enemmän omaa osaamistaan. Metsäteollisuuden työolosuhteet ovat parantuneet vuosien mittaan ja työhön soveltuvien turvallisuusvälineiden käyttö on yhdenmukaistunut. Monissa alan yrityksissä on meneillään hankkeita työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi alalla on käytössä useita keinoja. Vuorotyössä työhyvinvointia voidaan edistää lyhyen vuorokierron järjestelmällä. Työntekijöiden työssä jaksamista edistetään varhaisen tuen ja työhön paluun toimintamallien avulla. Sairaus- ja tapaturmatilanteissa työntekijöille pyritään järjestämään korvaava työtä, mikäli työntekijän terveydentila sen sallii.

Metsäteollisuuden sairauspoissaolot ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostaminen näkyy myös sairauspoissaolopäivissä. Paperi- ja puutuoteteollisuuden sairauspoissaolot ovat vähentyneet jo kahden vuoden ajan. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkistamien tilastojen mukaan vuonna 2011 metsäteollisuuden työntekijällä oli sairauspoissaoloja keskimäärin 12 työpäivää (5,2 prosenttia säännöllisestä työajasta). Vuonna 2010 sairauspoissaoloja oli 13,5 työpäivää (5,7 prosenttia säännöllisestä työajasta). Sairauspoissaolojen vähentyminen on näkynyt erityisesti paperiteollisuudessa, jossa sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2010 verrattuna 0,7 prosenttia.

Työtapaturmista aiheutuneiden poissaolojen osuus työajasta oli vuonna 2011 paperiteollisuudessa 0,3 prosenttia, mikä on sama kuin teollisuudessa keskimäärin. Vuonna 2010 vastaava luku paperiteollisuudessa oli 0,4 prosenttia.

Lisätietoja: Mikko Lehtonen, työmarkkinapäällikkö
puh. (09) 132 4477