Metsäteollisuuden tuotantotiedote löytyy liitteenä tämän tiedotteen lopusta.

Tiedotteet |

Työtuomioistuin on tänään torstaina 20. lokakuuta 2005 antanut päätöksen, jonka mukaan paperiteollisuuden työntekijät saavat alkukesän työmarkkinahäiriöiden ajalle sattuneet vuosilomansa palkattomana myöhemmin sovittavana aikana.

Metsäteollisuus ry ohjeisti tuolloin jäsenyrityksiään käytännön syistä siten, että paperityöntekijöiden vuosilomat pidetään ja lomarahat maksetaan suunnitellusti.

"Vuosilomien siirtäminen seisokkien jälkeiseen aikaan parin viikon varoitusajalla olisi aiheuttanut työntekijöille kohtuutonta haittaa. Metsäteollisuus ry:n ohjeen mukaan työntekijät saivat pitää vuosilomansa suunnitellusti. Myös loma-ajan palkat ja lomarahat maksettiin täysimääräisinä työehtosopimuksen mukaisesti", sanoo työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen työnantajia edustavasta Metsäteollisuus ry:stä.

"Metsäteollisuus ry perehtyy työtuomioistuimen päätökseen huolellisesti ja selvittää jäsenyritystensä kanssa, mitä tuomion täytäntöönpano niiltä edellyttää", Tähtinen jatkaa.

Paperiliiton kanne koski noin 140 keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevää työntekijää. Paperiliiton eriävästä kannasta huolimatta useilla tehtailla työnantajat ja työntekijät olivat jo keväällä sopineet noudattavansa Metsäteollisuus ry:n antamaa toimintaohjetta. Paperiteollisuudessa työskentelee noin 24 000 työntekijää.

Työntekijöiden työaikasuunnitelma vuodeksi eteenpäin julkaistaan edellisen vuoden lopussa. Suunnitelmasta ilmenee työvuorojen jaksotus, vapaapäivät sekä lomat.

Tuomioistuimen tuomio on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Lisätietoja:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi