Metsäteollisuuden tuotanto väheni Suomessa 10 prosenttia vuonna 2008: Kustannustason nousu on saatava kuriin.

Tiedotteet |

Suomen kustannustason nousu on saatava kuriin, jotta metsäteollisuus voi maassamme toimia kilpailukykyisesti.

Tuotantokustannukset ovat kotimaassa nousseet koko 2000-luvun kilpailijamaita nopeammin. Tuottavuus on kehittynyt muita maita hitaammin. Kustannusten nousu yhdessä maailmantalouden alamäen kanssa iskivät rajusti metsäteollisuuteen ja tuotanto väheni erityisesti viime vuoden lopulla.

 

Suomessa valmistetuista papereista ja kartongeista 90 prosenttia menee vientiin. Saha- ja puutuoteteollisuus vievät tuotannostaan 60 prosenttia. Kilpailu on kovaa ja lopputuotteiden hinnat määräytyvät markkinoilla. Koska valtaosa metsäteollisuuden tuotantopanoksista on kotimaisia, alan kilpailukyvyn kannalta on elintärkeää, että kotimainen kustannuskehitys pidetään kurissa.

 

Puuta jalostavan teollisuuden raaka-ainekustannukset vaikuttavat merkittävästi suomalaisen tuotannon kilpailukykyyn ja menestymiseen markkinoilla. Pitkällä aikavälillä puun kysyntä Suomessa on sidoksissa teollisuuden menestymiseen. Suomalaisen metsäteollisuuden ja metsätalouden menestys kulkevat käsi kädessä.  

 

Metsäteollisuus on edelleen poikkeuksellisen merkittävä teollisuudenala Suomelle. Maassamme toimii 52 sellu- ja paperitehdasta sekä 170 teollista sahaa. Tämän lisäksi Suomessa on satoja muita puutuotealan yrityksiä.

Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo 20 miljardia euroa vuonna 2008

Vuoden viimeisellä neljänneksellä metsäteollisuuden tuotannon määrä Suomessa supistui noin 15 prosenttia vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko vuonna 2008 tuotannon määrä aleni noin 10 prosenttia edellisvuodesta.

 

Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo laski vuonna 2008 noin 12 prosenttia vajaaseen 20 mrd. euroon.  Alan vienti väheni tammi-marraskuussa noin 10 prosenttia edellisvuodesta. Marraskuun lopussa metsäteollisuuden viennin arvo oli vajaa 11 mrd. euroa.


Paperin ja kartongin tuotanto laski 8 prosenttia

Maailmantalouden taantuma leikkasi paperin ja kartongin kysyntää vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2008 loka-joulukuussa Suomen paperin ja kartongin tuotannon määrä väheni 18 prosenttia vuoden takaisesta. Kysynnän nopean hyytymisen seurauksena tuottajat joutuivat turvautumaan laajoihin seisokkeihin vuoden lopulla.

Vuonna 2008 paperin ja kartongin tuotannon määrä supistui noin kahdeksan prosenttia ja oli 13,1 milj. tonnia.  Noin puolet tuotannon vähenemisestä johtui kapasiteetin sulkemisesta ja loput lyhytaikaisista seisokeista. Puupitoisten painopapereiden tuotanto väheni eniten, noin 13 prosenttia. Hienopaperien tuotanto laski vain vajaat kaksi prosenttia edellisestä vuodesta.

Sellun tuotantomäärä taittui laskuun vuoden jälkipuoliskolla ja supistui viimeisellä neljänneksellä noin 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  Koko vuonna sellun tuotanto väheni noin seitsemän prosenttia.

 

 

Massa- ja paperiteollisuuden tuotannon arvo oli arviolta vajaat 14 mrd. euroa ja viennin arvo noin 9 mrd. euroa vuonna 2008. Tuotannon arvo laski edellisestä vuodesta noin seitsemän prosenttia.

 

Sahatavaran tuotanto väheni runsaan viidenneksen

 

Rakentamisen ja puutuoteteollisuuden suhdannetaantumaa on lievennettävä ja hallituksen elvytyspaketin sisältämää talonrakentamisen ja korjausrakentamisen tukea on suunnattava erityisesti työvaltaiseen puurakentamiseen.

 

Sahatavaran tuotanto oli laskussa koko vuoden, kun rakentamisen alamäki päämarkkinoilla heikensi kysyntää. Tuotannon lasku kiihtyi vuoden viimeisinä kuukausina. Useimmilla sahoilla jouduttiin vähentämään työvuoroja ja pitämään seisokkeja.

 

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä sahatavaran tuotanto jäi viidenneksen pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden tuotanto painui hieman alle 10 milj. kuutioon, mikä oli 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007.

 

Rakentamisen lähiajan näkymät ovat vaisut kaikilla päämarkkina-alueilla. Kotimaassa rakennuslupien määrä laski lokakuun loppuun mennessä 14 prosenttia

 

ja asuinrakennusten 17 prosenttia. Rakennuslupien määrä on vähentynyt vastaavasti myös tärkeimmillä vientimarkkinoilla.

Sahatavaramarkkinoiden alamäki heijastui tuotteiden hintoihin. Tammi-marraskuussa 2008 sahatavaran vientihinnat olivat keskimäärin noin 15 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Tuotantomäärän ja -hintojen laskiessa samanaikaisesti sahateollisuuden tuotannon arvon ennakoidaan vähentyneen kolmanneksella noin 2,7 mrd. euroon vuonna 2008.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä talouden taantuman seurauksena myös vanerin kysyntä väheni tuntuvasti ja tuotannon määrä laski kolmanneksen vuoden takaisesta. Koko vuonna vaneria tuotettiin runsaat 1,2 milj. kuutiota, mikä oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Levyteollisuuden tuotannon arvon ennakoidaan vähentyneen noin kuusi prosenttia hieman alle miljardiin euroon. 

 

 

Koko puutuoteteollisuuden tuotannon arvo supistui arvioiden mukaan noin viidenneksen 5,8 mrd. euroon vuonna 2008.

Lataa tästä koko ajankohtaiskatsaus kuvineen.