Metsäteollisuuden tuotanto supistui kolmannella vuosineljänneksellä

Tiedotteet |

Ainoastaan kartongin tuotanto pysyi heinä–syyskuussa vakaana. Tammikuun alusta alkaen sellun ja kartongin tuotanto on kasvanut, mutta sahatavaran ja paperin tuotanto vastaavasti pienentyi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka alan investoinnit ovat samaan aikaan kääntyneet kasvuun, kustannuspaineet säilyvät kovina. Siksi yritysten kustannuskilpailukykyä pitää parantaa.

Tuotanto supistui kolmannella vuosineljänneksellä koko metsäteollisuudessa lukuun ottamatta kartonkia. Sen tuotanto säilyi yhtä suurena kuin vuoden 2014 heinä–syyskuussa eli 720 000 tonnissa. Havusahatavaraa tuotettiin 2,4 miljoonaa kuutiometriä, joka jää viime vuoden kolmannen neljänneksen tuotannosta kolme prosenttia. Sellun tuotanto oli niin ikään kolme prosenttia vuoden 2014 heinä–syyskuuta pienempi ja jäi näin 1,7 miljoonaan tonniin. Paperin tuotanto taas pieneni neljä prosenttia 1,8 miljoonaan tonniin.

”Suomen kustannuskilpailukykyä pitää tukea toimilla, jotka purevat nopeasti. Lisäksi tulevien vuosien palkkaratkaisujen täytyy olla maltillisia. Jäykät työehtosopimukset käytännössä estävät tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen paikallisesti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Tammikuun alusta alkaen sellun tuotanto on kasvanut prosentin ja kartongin kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Havusahatavaran tuotanto sen sijaan pienentyi tammi–syyskuussa neljä prosenttia ja paperin tuotanto kolme prosenttia.

Jaatisen mukaan alan myönteiset uutiset sekoittuvat kustannuspaineisiin ja toimintaympäristön haasteisiin.

”Koska alan investoinnit ovat kääntyneet kasvuun, päättäjien täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota biotalouden mahdollisuuksiin. Puu pitäisi saada liikkeelle kannustamalla metsänomistajia aktiivisuuteen. Lisäksi koulutetun työvoiman saatavuudesta tulee huolehtia. Myös päästökauppakompensaatio on otettava käyttöön täysimääräisenä”, Jaatinen toteaa.

Lakko rumensi syyskuun lukuja

Paperin ja kartongin tuotanto pieneni syyskuussa 10,8 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Tuotanto jäi syyskuussa 780 000 tonniin, mihin on syynä erityisesti Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiä rasittanut poliittinen lakko.

Paperiliiton ja Puuliiton irtiotto maksoi yrityksille arviolta 42 miljoonaa euroa. Metsäteollisuudessa oli 18.9. lakossa liittojen päätöksellä 80 prosenttia työntekijöistä, kun taas teknologiateollisuudessa lakkoon meni alle 10 prosenttia työntekijöistä.

”Kilpailijamaissa hallituksen toimintaan kohdistuvat lakot eivät ole mahdollisia. Koska toimitusvarmuus on keskeinen kilpailutekijä, Suomen maine koki jälleen kolauksen. Työrauhajärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Poliittiset ja laittomat lakot ovat Suomessa valtiovallan erityisessä suojeluksessa”, Jaatinen muistuttaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600