Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 2009 – Lasku hidastunut

Tiedotteet |

Heinä-syyskuussa 2009 metsäteollisuuden tuotanto Suomessa supistui viidenneksen. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tuotantomäärät laskivat noin 30 prosenttia vuoden 2008 alkupuoliskoon verrattuna.

Metsäteollisuuden tuotannon arvo oli kolmannella neljänneksellä noin 3,9 miljardia euroa. Tammi-syyskuun 2009 tuotannon arvo on vajaat 11 miljardia euroa.

 

Heinä-syyskussa paperin ja kartongin tuotannon lasku hidastui

 

Kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa tuotettiin paperia ja kartonkia noin 2,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Tuotannon lasku on hidastunut alkuvuoteen verrattuna.
 
Puupitoisten painopapereiden, useimmiten aikakauslehtipapereiden, tuotanto supistui noin neljänneksen. Hienopaperien, muiden paperien sekä kartonkien tuotanto väheni noin 10 prosenttia. 
 

Tammi-syyskuussa Suomessa tuotettiin paperia ja kartonkia yhteensä 7,8 miljoonaa tonnia eli neljännes vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sellua tuotettiin heinä-syyskuussa 1,3 miljoonaa tonnia, mikä oli 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
 

Kolmannella vuosineljänneksellä massa- ja paperiteollisuuden tuotannon arvon lasketaan olleen lähes 3 miljardia euroa.

 

Sahatavaran puolella näkyy myös laskun hidastuminen

 

Normaalin kausivaihtelun mukaisesti Suomessa tuotettiin sahatavaraa heinä-syyskuussa vähemmän kuin muilla vuosineljänneksillä eli noin 1,7 miljoonaa kuutiota. Vuoden takaisesta tuotanto supistui viidenneksen, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin alkuvuonna.
 
Tammi-syyskuussa sahatavaran tuotanto oli 5,4 miljoonaa kuutiota eli 28 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna  samaan aikaan.

 

Vanerin tuotanto väheni heinä-syyskuussa kolmanneksen ja tammi-syyskuussa yhteensä 45 prosenttia vuoden takaisesta.

 

Puutuoteteollisuuden tuotannon arvo oli kolmannella neljänneksellä noin 900 miljoonaa euroa.