Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 2005: Useimmat sellu- ja paperitehtaat käyvät jouluna

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotantotiedote löytyy liitteenä tämän tiedotteen lopusta.

Metsäteollisuus ry:n keräämien tietojen mukaan metsäteollisuuden tuotantolaitokset toimivat heinä-syyskuussa jälleen normaalisti paperiteollisuuden työkiistan jälkeen. Yritysten ilmoitusten mukaan Suomen selluteollisuuden koko kapasiteetti ja paperiteollisuuden kapasiteetista kolmannes on käytössä myös tuleva jouluna. Tuolloin tehtailla arvioidaan työskentelevän noin 5 000 sellu- ja paperityöntekijää.

Sellu- ja paperitehtailla on Suomessa nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus käydä jouluna ja juhannuksena. Ympärivuotinen käynti tuli mahdolliseksi, kun pakolliset juhlapyhäseisokit poistettiin paperiteollisuuden työehtosopimuksesta 1. heinäkuuta 2005 päättyneissä sopimusneuvotteluissa. Tehtailla voidaan nyt päättää huoltoseisokeista tarpeen mukaan eikä kaikkia tehtaita tarvitse seisottaa 7-8 päivää yhtä aikaa vuodessa.

Teollisuuden tuottavuudelle ja kilpailukyvylle oli erittäin tärkeää muuttaa pakolliset seisokit markkinaehtoisiksi. Tämä on niin työnantajien kuin työntekijöiden etu, sillä Suomen paperiteollisuuden tulee pystyä parantamaan tuottavuuttaan ja vahvistamaan kilpailukykyään menestyäkseen globaalissa kilpailussa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen.

Jouluna ja juhannuksena työskentelevät sellu- ja paperityöntekijät saavat normaalin palkan lisäksi kolminkertaisen tuntipalkan eli keskimäärin 1600 euroa vuodessa korvauksena pyhätyöskentelystä. Lisäksi heidän vuosityöaikansa lyhenee joulun ja juhannuksen käynnin myötä keskimäärin 11 tunnilla.

Uuden työehtosopimuksen mukaan joulukäynnistä tulee ilmoittaa vähintään kaksi kuukautta aikaisemmin eli lokakuun lopussa. Ennen ilmoituksen antamista työnantajan tulee keskustella asiasta tehtaan pääluottamusmiehen ja seisokkina työskentelevien osastojen luottamusmiesten kanssa. 

Tehtaissa, jotka eivät käy jouluna, työt keskeytetään jouluaaton aattona perjantaina 23. joulukuuta klo 22 ja aloitetaan tapaninpäivän jälkeen tiistaina 27. joulukuuta klo 6. 

1.11.2005

Lisätietoja:  

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 2005 (38 kilotavua)