Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-maaliskuussa 2005 ja ajankohtaiskatsaus: Haasteena tuottavuuden parantaminen

Tiedotteet |

Maailmantalouden nopea kasvu lisäsi vuonna 2004 paperin kysyntää. Kannattavuuteen vaikutti kuitenkin edelleen jatkuva hintojen alamäki. Suomalaisen metsäteollisuuden yhteenlasketusta liikevaihdosta noin puolet syntyy ulkomailla sijaitsevissa tuotantoyksiköissä.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa paperin ja kartongin tuotannon määrä kasvoi lähes 5 prosenttia sellun ja mekaanisen massan tuotannon kasvun jäädessä runsaaseen 2 prosenttiin. Sahatavaran tuotanto kasvoi niin ikään noin 2 prosenttia, mutta vanerin tuotanto väheni 6 prosenttia.

Vuonna 2004 koko metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi noin 5 prosenttia. Kannattavuutta heikensi kuitenkin jo neljä vuotta kestänyt paperin ja kartongin hintojen alamäki. Metsäteollisuustuotteiden keskimääräinen vientihinta laski vuonna 2004 runsaat 4 prosenttia edellisvuodesta.

"Maailmantalous on yleisesti hidastumaan päin, mikä ei helpota metsäteollisuuden kehitysnäkymiä. Alan haasteena on Suomessa kannattavuuden parantaminen ja tuottavuuden nostaminen. Alan investoinneista valtaosa suuntautui viime vuonna muualle kuin Suomeen, mikä kertoo selvää kieltä suhteellisen kilpailukykymme heikkenemisestä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen.

Suomalaisen metsäteollisuuden investointien painopiste on viime vuosina ollut ulkomailla. Vuonna 2004 ulkomaiset investoinnit olivat 1,5 miljardia euroa eli kaksi kolmasosaa 2,3 miljardin euron kokonaisinvestoinneista.

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Esa-Jukka Käär, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 6616, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-maaliskuussa 2005 (99 kilotavua)
Forest Industry Production in Finland, January-March 2005 (101 kilotavua)
Metsäteollisuuden ajankohtaiskatsaus, huhtikuu 2005 (163 kilotavua)