Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2005

Tiedotteet |

Joulukäynti nosti paperiteollisuuden tuotantoa viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä paperin ja kartongin tuotanto kasvoi Suomessa pääosin joulun käynnin vaikutuksesta noin neljä prosenttia eli 135 000 tonnia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Paino- ja kirjoituspaperien tuotanto lisääntyi runsaat neljä prosenttia, muiden lajien tuotannon kasvu jäi hieman pienemmäksi. Sellua tuotettiin noin kuusi prosenttia eli runsaat 110 000 tonnia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

”Viime vuoden viimeisen neljänneksen tuotantotiedot osoittavat, että paperiteollisuuden työehtosopimukseen lisätty mahdollisuus pitää tehtaat käynnissä myös jouluna ja juhannuksena tukee Suomen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Tämä antaa suomalaisille valmistajille samat mahdollisuudet kuin kilpailijoillakin on. Arvioimme, että osa tehtaista käy myös tulevana juhannuksena”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

Vuoden 2005 joulukuussa Suomessa paperiteollisuus käytti laajalti hyväkseen uuden työehtosopimuksen suomaa mahdollisuutta pitää tehtaat käynnissä myös joulun pyhinä. Lähes kaikki sellutehtaat sekä paperi- ja kartonkitehtaista noin puolet oli toiminnassa myös jouluna. Käynnissä olleilla tehtailla joulukuun 2005 tuotantoaikaa lisäsi kolmen varsinaisen seisokkipäivän poisjäännin ohella myös se, että prosessien alas- ja ylösajoa ei tarvinnut tehdä.  

Paperia ja kartonkia 12,4 miljoonaa tonnia

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä koko metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Koko vuoden tuotanto jäi kuitenkin 10 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, pääosin paperiteollisuuden työkiistan vaikutuksesta. Suomen osuus Euroopan paperiteollisuuden tuotannosta oli arviolta 13 prosenttia ja maailman tuotannosta arviolta 3-4 prosenttia vuonna 2005.

Paperiteollisuuden viimekeväisen työkiistan vaikutuksesta paperin ja kartongin tuotanto jäi vuonna 2005 noin 12 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi eli 12,4 miljoonaan tonniin. Työkiista vähensi tuotantoa runsaat 1,9 milj. tonnia. Massan tuotanto supistui vuonna 2005 liki 12 prosenttia 11,1 milj. tonniin.                

Sahaus lisääntyi vuoden loppua kohti

Vuonna 2005 sahatavaraa tuotettiin kaikkiaan 12,2 milj. kuutiota, mikä oli 10 prosenttia eli 1,3 milj. kuutiota vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sahausmäärä jäi noin viisi prosenttia vuoden takaista pienemmäksi. Tuotannon määrä oli kuitenkin korkeampi – 3,4 miljoonaa kuutiota – kuin muilla neljänneksillä.

Vaneria tuotettiin viimeisellä vuosineljänneksellä 345 000 kuutiota eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2005 tuotanto oli 1,3 milj. kuutiota eli runsaat kolme prosenttia ja 50 000 kuutiota vähemmän kuin vuonna 2004.