Metsäteollisuuden tuotannon pitäminen Suomessa vähentää parhaiten hiilidioksidipäästöjä

Tiedotteet |

Uusiutuvien luonnonvarojen järkevää käyttöä tuotteiksi ja energiaksi edistetään parhaiten säilyttämällä metsäteollisuus Suomessa. Jalostuskelpoista puuraaka-ainetta ei saa laskea osaksi bioenergiapotentiaalia. Tämän viikon EU-huippukokouksessa suomalaisten päättäjien on tuotava esiin puunjalostuksen tarjoamat mahdollisuudet suojella ilmastoa sekä luoda toimeentuloa ja hyvinvointia.

Metsäteollisuuden tuotteet ovat välttämättömiä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Kestävän kehityksen kannalta on parasta, että ne tuotetaan siellä missä tuotanto on tehokkainta ja aiheuttaa vähiten päästöjä sekä missä tuotanto on lähellä raaka-ainevaroja ja markkinoita.

Suomen on itse päätettävä luonnonvarojensa käytöstä

EU:n päättäjät ottavat loppuviikosta kantaa komission esitykseen kolminkertaistaa uusiutuvan energian osuus EU:n energian kulutuksesta. Bioenergiahypessä metsät nähdään yksisilmäisesti polttoaineena. Siksi viimeistään huippukokouksessa erityisesti suomalaisten päättäjien on tuotava esiin sekä puunjalostuksen että sen yhteydessä tuotetun bioenergian tarjoamat mahdollisuudet.

Uusiutuvaa energiaa koskevat päätökset on voitava tehdä kansallisesti, koska taloutemme erityispiirteet ja energian tuotantomahdollisuudet tunnetaan Suomessa parhaiten. Jos EU asettaa jäsenmaille sitovia tavoitteita tuottaa uusiutuvaa energiaa tai vähentää kasvihuonekaasuja, on tavoitteiden maakohtainen jyvittäminen poliittisesti erittäin vaikeaa. Mikäli tuloksena on huutoäänestys, ilmastokysymykset jäävät taakanjaossa sivuseikaksi.

Puusta hyödynnettävä sekä jalosteet että energia

Moderni suomalainen metsäteollisuus tuottaa uudistuvasta puusta tehokkaasti bioenergiaa ja hyvinvointia sekä pitkälle jalostettuja tuotteita. Ala investoi voimakkaasti teknologiaan ja toteuttaa metsäklusterin yhteistä tutkimusstrategiaa mm. suunnittelemalla tulevaisuuden biojalostamoita, edistääkseen metsäenergian käyttöä sekä kehittääkseen tulevaisuuden paperi- ja puutuotteita kestävän kehityksen mukaisesti.

Metsäteollisuuden tuotteet sitovat hiiltä ja säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja. Tuotteet voidaan kierrättää ja polttaa energiaksi elinkaarensa päätteeksi. Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteet ovat tärkeä hiilidioksidinielu ja merkittävä raaka-aine sekä bioenergialähde Keski-Euroopalle ja muille markkinoille.

Tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu, että Keski-Euroopassa puuta jalostava ja bioenergiaa tuottava metsäteollisuus työllistää 13-kertaa enemmän ja luo yhteiskunnalle tärkeää lisäarvoa 8-kertaa enemmän kuin puun pelkkä polttaminen energiaksi. Jalostuskelpoista puuraaka-ainetta ei saa laskea osaksi bioenergiapotentiaalia.

Taustatietoja toimituksille: Metsäteollisuus on bioenergiaveturi

Lisätietoja antavat:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuuripäällikkö, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6667

Taustatietoja toimituksille: Metsäteollisuus on bioenergiaveturi