Metsäteollisuuden tulevaisuutta tehdään yhteistyönä ammattiliittojen kanssa

Tiedotteet |

Yhteistyötä metsäteollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä on tehty usean vuoden ajan myös työehtosopimusneuvottelujaksojen ulkopuolella. Tarkoituksena on yhteistyön syventäminen ja tiedonkulku metsäteollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä. 

Metsäteollisuus ry toimii yhteistyössä kaikkien alan ammattiliittojen kanssa. Järjestöjen tavoitteena on yhdessä vaikuttaa metsäteollisuuden toimintaympäristöön Suomessa sekä alan kansainväliseen kilpailukykyyn.

Metsäteollisuudella on oltava Suomessa samat toimintamahdollisuudet kuin kilpailijamaissa, jotta maahamme voidaan edelleen investoida. Suomessa on myös oltava suotuisat olosuhteet tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Yhteistä tulevaisuustyötä tehdään tulevaisuusfoorumissa

Tiivis yhteistyö käynnistyi keväällä 2006, kun Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n yhteisessä tulevaisuustyöryhmässä tehtiin yhteisesti laajahko selvitys alan tilanteesta ja laadittiin suositukset tarvittavista toimenpiteistä kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistyö on sittemmin laajentunut kattamaan kaikki metsäteollisuuden ammattiliitot (Paperiliitto, Puuliitto, Pro, YTN, Meto ja Sähköliitto). Viimeksi metsäteollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteiset elinkeinopoliittiset linjaukset julkistettiin alkuvuodesta 2013.