Metsäteollisuuden toimintaympäristö jatkuu haasteellisena – Kotimaista puuta tarvitaan 10 – 15 miljoonaa kuutiota lisää kilpailukykyiseen hintaan

Tiedotteet |
 

Metsäteollisuuden tuotannon määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 2007 Suomessa noin 2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tuotannon kasvua varjostaa huoli raaka-aineen saatavuudesta kilpailukykyiseen hintaan. Metsäteollisuus tarvitsee jatkuvasti enemmän kotimaista puuta. Tarve lisätä bioenergian tuotantoa lisää puun ja metsäbiomassan kysyntää ja kilpailua raaka-aineesta. Toisaalta bioenergian tuotanto tarjoaa metsäteollisuudelle myös mielenkiintoisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puun tuontia puolestaan uhkaavat Venäjän esittämät vientitullien suuret korotukset.

 Suomen metsäteollisuus tarvitsee kotimaista puuta noin 10 – 15 miljoonaa kuutiota vuodessa nykyistä enemmän. Kotimaisen raaka-aineen osuuden kasvattaminen vahvistaisi bruttokansantuotetta 600 – 900 miljoonalla eurolla ja kasvattaisi valtion verotuloja noin 120 miljoonalla eurolla vuosittain. Kotimaisen puun kestävä ja monipuolinen jalostus toisi 4000 – 6000 henkilötyövuotta eri puolille maatamme.

 "Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy useita myönteisiä toimia, joilla kannustetaan puun tuotantoon ja hakkuukypsän puun markkinoille tuloon. Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta poistetaan perintövero, minkä tavoitteena on estää metsätilojen pirstoutuminen. Metsänhoitoon on luvassa lisää KEMERA-varoja sekä resursseja metsänomistajien neuvontaan. Myös puunkäytön ja puurakentamisen edistämistä jatketaan. Kestävällä metsien käytöllä rahoitetaan suomalaisten hyvinvointipalveluja ja sillä on positiivinen vaikutus valtiontalouteen", sanoo toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

 Puun hinnannousu lisää teollisuuden kustannuspaineita, jotka tuntuvat erityisesti pienessä ja keskisuuressa sahateollisuudessa. "Tammi-maaliskuun tietojen valossa tukin osuus sahateollisuuden tuotantokustannuksista on edelleen kasvanut. Vaikka kysyntä on hyvä, kustannusten nousu ja sahojen kilpailukyvyn menettäminen huolestuttavat", sanoo Brunila.

 Kotimaisen raaka-aineen saatavuus korostuu, koska Venäjä on ilmoittanut nostavansa puun vientitulleja heinäkuun 2007 alusta alkaen asteittain. Venäjä ja EU:n komissio jatkavat neuvottelujaan vientitullien korotuksista, jotka eivät ole sopusoinnussa maan WTO-jäsenyyspyrkimysten kanssa.

 "Vientiteollisuuden erityistarpeiden huomioon ottaminen kotimaisissa energiaratkaisuissa on myös kaukonäköistä teollisuuspolitiikkaa", tunnustaa Anne Brunila. "Kun energian tarjontaa on riittävästi, sen hinta pysyy kilpailukykyisenä, mikä puolestaan vahvistaa teollisuuden uskoa Suomeen kannattavana toimintaympäristönä."

 Lisätietoja antavat:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh: 09 – 132 6610,
sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Pertti Laine, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6633,
sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-maaliskuussa 2007 (113 kilotavua)