Metsäteollisuuden standardisointi keskitetään Metsäteollisuus ry:hyn

Tiedotteet |

Massa- ja paperiteollisuuden standardisointitehtävät siirtyivät 1.3.2007 alkaen Metsäteollisuus ry:n vastuulle synergiaetujen saavuttamiseksi. Massa- ja paperiteollisuuden standardisoinnista vastaavaksi asiantuntijaksi nimitettiin Fil. lis. Jouni Valtanen, joka siirtyi Metsäteollisuus ry:n palvelukseen Keskuslaboratorio KCL Oy:stä. Metsäteollisuus ry on hoitanut entuudestaan puutuoteteollisuuden standardisointia. Massa- ja paperiteollisuuden standardisointi on ollut Keskuslaboratorio KCL Oy:n vastuulla.

Koko toimialan standardisointitehtävien keskittäminen Metsäteollisuus ry:hyn vähentää standardisoinnin hallinnollisia tehtäviä ja tehostaa resurssien käyttöä sekä laajentaa standardisoinnin rahoituspohjaa ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Metsäteollisuus ry toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n valtuuttamana toimialayhteisönä massa- ja paperituotteiden, puutuotteiden, puurakenteiden, kalusteiden sekä kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisoinnissa.

Puu- ja rakennustuotteet kohti Euroopan sisämarkkinoita

Puutuotteet tulevat eurooppalaisen tuotehyväksyntäjärjestelmän (CE-merkinnän) piiriin vuosina 2003-2009. Kuluvan vuoden aikana CE-merkinnän piirissä ovat jo puulevyt, naulalevyrakenteet, kertopuu, puiset lattianpäällysteet, liimapuu, sahatavara sekä puupaneelit ja -verhoukset. Puurakenteiden eurooppalaiset suunnitteluohjeet (Eurocode 5) otetaan rinnakkaiskäyttöön vuosina 2007-2009.

Puu- ja rakennustuotteiden eurooppalaisella standardisoinnilla poistetaan kaupan teknisiä esteitä Euroopan sisämarkkina-alueella. Yhdenmukainen puutuotteiden tuotehyväksyntäjärjestelmä (CE-merkintä) ja puurakenteiden suunnitteluohje (Eurocode 5) edistävät Euroopan sisämarkkinakauppaa ja vahvistavat Suomen vientipainotteisen teollisuuden kilpailukykyä.

Metsäteollisuus ry johtaa myös rakennusten kestävän kehityksen eurooppalaista standardisointityötä, jossa laaditaan vuosien 2006-2010 aikana yhdenmukaistettu arviointimenetelmä rakennusten ympäristösuorituskyvystä, terveellisyydestä, viihtyisyydestä ja elinkaarikustannuksista.

Lisätietoja antavat:

Jarmo Leskelä, ryhmäpäällikkö, puutuotteiden ja -rakenteiden standardisointi, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6682

Ari Ilomäki, standardisointiasiantuntija, rakennusten kestävän kehityksen ja kalusteiden standardisointi, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6661

Jouni Valtanen, standardisointiasiantuntija, massa- ja paperituotteiden sekä kiinteiden biopolttoaineiden standardisointi, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6638