Metsäteollisuuden selvitys: mielikuvat biotaloudesta positiivisia, mutta hajanaisia

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry selvitti suomalaisten mielikuvia biotaloudesta. Biotaloutta pidetään positiivisena asiana, ja vain harvat suhtautuvat siihen kriittisesti. Yleisesti ottaen mielikuvat biotaloudesta ovat kuitenkin hajanaisia. 

Mielikuvat biotaloudesta ovat hyvin positiivisia: runsas 70 % suomalaisista kertoo suhtautuvansa biotalouteen positiivisesti ja noin neljäsosa neutraalisti.

Vaikka biotalous koetaan myönteisesti, sitä ei osata suoraan liittää metsätalouteen ja puusta valmistettuihin tuotteisiin: vain kolmannes vastaajista yhdisti metsäteollisuuden biotalouteen. Osalle suomalaisista biotalous tuo mieleen jätteiden kierrätykseen, toiset yhdistävät biotalouden bioenergiaan tai kestävään kehitykseen, kuitenkaan liittämättä sitä mihinkään tiettyyn toimialaan.

Positiivinen näkemys biotaloudesta ilmenee myös suhtautumisessa mediaan: kansalaisten mielestä media kertoo biotaloudesta realistisesti tai jopa liian negatiivisesti.

Tutkimustulosten perusteella kansalaiset tietävät kohtuullisen vähän metsään perustuvasta biotaloudesta. Etenkin nuoremmat vastaajat näyttävät tietävän vähemmän biotaloudesta kuin iäkkäämmät. Tutkimuksen perusteella kansalaiset tarvitsevat enemmän selkeää ja jäsenneltyä tietoa biotaloudesta, jotta tietoisuus biotaloudesta lisääntyy.

Marraskuussa toteutettuun tutkimukseen vastasi noin 540 kansalaista ja yhteiskunnallista vaikuttajaa. Metsäteollisuus ry toteutti tutkimuksen yhdessä viestintätoimisto Kaiku Helsingin ja tutkimusyritys Innolink Researchin kanssa. Tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja:
Jaana Lindman, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry, jaana.lindman@forestindustries.fi puh. 040 7091920
Mari Kiuru, tutkimuspäällikkö, Kaiku Helsinki, mari.kiuru@kaikuhelsinki.fi, puh. 040 5047937