Metsäteollisuuden sairauspoissaolot putosivat merkittävästi ja työtapaturmat puolittuivat

Tiedotteet |

Metsäteollisuusyrityksissä on panostettu systemaattisesti ja pitkäjänteisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Paperiteollisuudessa sairauspoissaolot putosivat merkittävästi. Työtapaturmat ovat vähentyneet noin 60 % viiden vuoden aikana. 

Alan yrityksissä on jo vuosia ollut käytössä useita, vakiintuneita työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä, joista koottiin julkaisu Metsäteollisuuden parhaimmat työhyvinvointikäytännöt. Sen tarkoituksena on edistää työhyvinvointia ja työurien pidentämistä tukevien käytäntöjen käyttöä sekä vauhdittaa työnantaja- ja työntekijäliittojen välistä yhteistyötä.

”Työhyvinvoinnin edistäminen on yritysjohdon ja työntekijöiden yhteinen asia. Satsaukset työhyvinvointiin heijastuvat suoraan ihmisten työssä jaksamiseen sekä yrityksen tuottavuuteen ja tulokseen. Sen merkitys korostuu entisestään, kun työn tekemisen käytännöt muuttuvat, henkilöstö ikääntyy ja haasteet työurien pidentämiseksi kasvavat”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

Metsäteollisuusyrityksissä työhyvinvointia edistävät johto, esimiehet ja henkilöstö yhdessä. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä paikallisesti sovittavat, joustavat työaikaratkaisut ovat myös osa metsäteollisuusyritysten työhyvinvointityötä.

Työpaikoilla on panostettu pitkäjänteisesti myös työturvallisuusriskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on yhä useammin nolla tapaturmaa. Paperiteollisuudessa työtapaturmataajuus on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 25:stä alle 10 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Myös puutuoteteollisuudessa työturvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan, kun tapaturmataajuus on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana 45:stä 27 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden.

Lisätiedot ja haastattelut:
Työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 334 6585, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi.

Työhyvinvointia – Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä