Metsäteollisuuden ratkaisut voivat korvata muovia

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden puupohjaiset ratkaisut mahdollistavat Suomen kansallisen muovitiekartan tavoitteiden toteutumisen.

Tänään 16.10. julkaistu Suomen kansallinen muovitiekartta esittää keinoja, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja. Toimenpiteeksi ehdotetaan muun muassa suuria panostuksia muovia korvaaviin ratkaisuihin, joiden tarve on maailmanlaajuinen.

Perinteistä muovia korvaavat biopohjaiset tuotteet ovat tärkeä mahdollisuus suomalaiselle tutkimukselle, tuotekehitykselle ja tuotannolle.

Metsäteollisuus ry pitää tärkeänä, että tutkimus- ja innovaatiopanostusten kohdentaminen muovia korvaavien ratkaisujen kehittämiseen mahdollistetaan kaikenkokoisille yrityksille. Lisäksi on tärkeää tukea tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän piirissä olevia yhteistyömuotoja, kuten innovaatiokumppanuuksia sekä uusia teknologioita.

Suomalainen metsäteollisuus tuottaa uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ekologisesti kestäviä ratkaisuja, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista voidaan vähentää. On tärkeää huomata, että jo nyt metsäteollisuuden tuottamat ratkaisut toimivat uusiutumattomista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaajina.

Tulevaisuudessa tarvitaan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jotta metsäteollisuuden yrityksillä on mahdollisuus investoida, kehittää uutta ja uudistua.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012