Metsäteollisuuden raaka-ainekustannukset olivat jo 2000-luvun alussa kilpailijamaita korkeammat

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden raaka-ainekustannuksia koskevat tilastot eivät tue Metlan eilen 4.1.2011 julkistamia väitteitä metsänomistajille aiheutuneista vahingoista. Raaka-ainekustannukset ovat olleet jo 2000-luvun alkupuolelta kilpailijamaita korkeammat.

Kansainväliset puukustannustilastot osoittavat, että esimerkiksi kuitupuun hintataso on jo 2000-luvun alussa ollut kilpailijamaita korkeampi. Hinnat ovat pysyneet Suomessa 2000 – 2005 jokseenkin ennallaan eikä vuosien 2004 ja 2005 välillä ole tilastoissa nähtävissä erityistä hintatason muutosta.

Metlan yksittäisen tutkijan esittämille väitteille ei löydy perustaa toteutunutta kustannusseurantaa koskevista tilastoista.

Lisätietoja:

Kuitupuun tehdashintojen tilastot