Metsäteollisuuden puun tarve Suomessa kasvaa pitkällä aikavälillä

Tiedotteet |

Kotimaisen puun tarve Suomessa kasvaa pitkällä aikavälillä kuten Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT toteaa tänään julkaistussa metsä- ja puutalouden suhdannekuvassa.

Kotimaisen puun tarvetta kasvattaa pitkällä tähtäimellä puun käytön lisääntyminen ja lyhyellä tähtäimellä puun tuonnin merkittävä väheneminen. Vaikka metsäteollisuuden tuotantokapasiteettia on suljettu, puun käyttö ei ole pysyvästi vähentynyt samassa suhteessa, sillä tuotantoa voidaan siirtää muille tehtaille.

Jotta kotimaista puuta saadaan tasaisesti markkinoille, on metsäalan rakenteita uudistettava rohkeasti. Metsäalan organisaatioiden roolit ja rahoitus on selkiytettävä. Metsävaratietojen on oltava avoimesti eri toimijoiden käytettävissä. Hyödyntämällä metsävaratietoa tehokkaammin voidaan osaltaan kompensoida metsien pirstoutuneen omistusrakenteen metsätaloudelle aiheuttamia haittoja.

Metsäalan palveluyrittäjyydelle on luotava hyvät edellytykset. Tavoitteena tulee olla avoin kilpailu ja yrittäjyyden vahvistaminen metsäalan palvelumarkkinoilla. Metsäpalvelujen tarjontaa vääristävät tuet on poistettava. Näillä toimilla metsätaloudesta luodaan selvästi kiinnostavampi ja kannattavampi elinkeino.

Puu korvaamaan uusiutumattomia materiaaleja

EU:n asettamien bioenergiatavoitteiden saavuttaminen vaatii puun huomattavaa kasvavaa käyttöä. Lisäksi puusta valmistetuilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja esimerkiksi rakentamisessa, pakkaamisessa ja polttoaineissa.

Vuonna 2008 Suomessa korjattiin puuta runsaat 51 miljoonaa kuutiota, mutta tänä vuonna puukauppa on käynyt talouden taantuman vuoksi hiljaisena.

METLAn tutkimusten mukaan Suomen metsät kasvavat noin 100 miljoonaa kuutiota vuodessa. Suomesta voitaisiin kestävästi korjata noin 72 miljoonaa kuutiota puuta joka vuosi. Kotimaisen puun käytön mahdollisuuksia jää vuosittain hyödyntämättä runsaasti.

Lisätietoja:
Metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin
Metsäteollisuus ry
Puh: 09 132 6610, 040 586 6179
S-posti: etunimi.sukunimi(at)forestindustries.fi