Metsäteollisuuden poliittinen voima on koottu edunvalvonnan historiaksi

Tiedotteet |

Suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvontahistoria on koottu kirjaksi. FT Sakari Siltalan 26.9. julkistettu tutkimus pureutuu metsäteollisuuden vaikutusvaltaan viimeisen sadan vuoden aikana. Kirjassa tuodaan näkyväksi eritoten se mitä kabineteissa, valtiosaleissa ja piilossa julkisuudelta on tapahtunut, mitä päätettiin metsäyhtiöiden elintilasta ja maan tulevaisuudesta. Tarina kurottaa Suomen itsenäisyyden alkuhetkistä aina viimeisimpiin vuosiin saakka.

Metsäteollisuus on ollut monessa mielessä suomalaisen yhteiskunnan ylimmällä oksalla vähintään sata vuotta. Sieltä yli metsien, peltojen, koskien ja taakse maan rajojen tähystäessä, on metsäteollisuus ollut maamme merkittävin vientiala, väkevä poliittinen voima ja edunvalvontaorganisaatio. Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, nykyinen Metsäteollisuus ry, perustettiin vuonna 1918.

Siltalan tutkimuksessa käy ilmi, että metsäteollisuuden asemaa puolustanut järjestö on vaikuttanut vahvasti itsenäisen tasavallan kauppa-, teollisuus-, raha- ja ympäristöpolitiikkaan, työmarkkinoihin, länsi-integraatioon, idänsuhteisiin ja lukuisiin vaaleihin.

– Metsäteollisuus on ollut poikkeuksellinen vaikuttaja maamme historiassa, voimakas ja joskus kovaotteinenkin edunvalvoja, suurin kansantalouden moottori ja hyvinvoinnin luoja. On tärkeää, että näin vaikuttava toimiala tekee omaa toimintaansa näkyväksi ja kertoo avoimesti tekemisistään – menneistä ja nykyisistä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Jännitystarina pienen maan suuren vientiteollisuuden vaikutuksesta ja vallasta

Siltalan kustantama Oksalla ylimmällä? on kertomus suomalaisen edunvalvonnan ja työmarkkinoiden kehityksestä, siirtymisestä demokratialle vieraista ja vähintäänkin kyseenalaisista toimintatavoista avoimeen edunvalvontatyöhön ja julkiseen vaikuttamiseen.

Yksi kirjan vahvoista peruslinjoista on tarina Suomen kytkeytymisestä länteen ja avoimiin markkinoihin. Tätä metsäteollisuus on johdonmukaisesti ajanut läpi vuosikymmenten. Kirja on samalla myös tarina Suomen vaurastumisesta.

– Teos on uutta elinkeinoelämän historiaa parhaimmillaan: vahvaan tutkimukseen perustuvaa, vetävästi kirjoitettua ja elämänmakuista. Siinä yhtyvät nykyhetki, historia ja tulevaisuus kokonaisuudeksi, joka syventää ymmärrystämme maailmasta jossa elämme, kirjoittaa professori Markku Kuisma kirjan esittelytekstissä.

Lisätietoja:

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen p. (09) 132 6600

Sakari Siltalan haastattelupyynnöt Reetta Ravi, p. 0400 328 300, reetta@siltalapublishing.fi