Metsäteollisuuden poikkeusvuosi näkyi myös päästöissä

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt jäivät vuonna 2005 ennakoitua vähäisemmiksi. Suomen massa- ja paperitehtaiden hiilidioksidipäästöt alenivat kolmetoista prosenttia ja olivat 4,3 miljoonaa tonnia. Vastaavasti paperi- ja massateollisuuden tuotanto väheni kaksitoista prosenttia. Tämä johtui työmarkkinakiistasta aiheutuneesta seisokista.

Vuoden 2005 päästölukemat eivät ole jatkossa vertailukelpoisia, sillä työselkkaus aiheutti pitkän seisokin ja uusi työehtosopimus mahdollistaa jatkossa tehtaiden joulu- ja juhannuskäynnin.

Hiilidioksidin ohella muut päästöt ilmaan vähenivät pääosin enemmän kuin tuotannon vähenemisen perusteella oli ennustettavissa. Hajuhaittoja aiheuttaneiden rikkiyhdisteiden määrä kuitenkin pysyi normaalivuoden tasolla, mikä johtui lakkojen aiheuttamista tehtaiden lukuisista alasajoista ja uudelleen käynnistämisistä.

Metsäteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät valtaosin enemmän kuin tuotannon määrä. Tämä kertoo tehtaiden parantaneen edellisvuosien tapaan ympäristötehokkuuttaan. Paperin ja kartongin tuotanto on kasvanut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana yli kolminkertaiseksi, mutta samalla metsäteollisuuden aiheuttama vesistöjen biologinen hapenkulutus on vähentynyt yli 95 prosenttia.

Vuonna 2005 tehtaiden käynnistys sujui seisokin jälkeen hyvin, sillä tehtailla käytiin huolellisesti läpi ohjeistukset, järjestelmät ja ylösajotilanteen toimet. Tämän ansiosta vesistöjen ympäristökuormitus jäi vähäiseksi.

12.5.2006

Lisätietoja:

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6633, 0400 506 977, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6640, 040 705 7389, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi