Metsäteollisuuden on oltava kannattavaa sekä paikallisesti että kansainvälisesti

Tiedotteet |

Suomessa tehtiin tammi-syyskuussa paperia ja kartonkia ennätysmäärä eli 10,6 miljoonaa tonnia. Alan tuotteiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla, joilla pärjäävät ne, jotka pystyvät tekemään paperia kilpailukykyiseen hintaan. Suomen metsäteollisuus menestyy kovassa kilpailussa, kun tuottavuutta parannetaan uusilla toimintamalleilla, puuta ja energiaa saadaan riittävästi kilpailukykyiseen hintaan sekä varmistetaan alan uudistuminen innovaatioilla ja osaamista kehittämällä.

Paperiteollisuuden tuottavuus on Suomessa kehittynyt viime vuosina kilpailijamaita hitaammin. Hidas tuottavuuskehitys on yhdessä uusilta markkinoilta tulevan kilpailun kanssa pakottanut metsäteollisuuden rakennemuutoksiin.

"Toiminnan on oltava kannattavaa sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Suomen metsäteollisuuden menestys edellyttää alan työehtosopimuksen modernisointia, jotta toimintamallit saadaan vastaamaan nykyaikaa. Metsäteollisuus tarvitsee myös runsaasti kotimaista puuta, koska tuotanto on ennätystasolla", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. "Energiansäästöinvestoinneista huolimatta energian tarve kasvaa tuotannon kasvaessa. On välttämätöntä lisätä energian tarjontaa, jotta emme aja teollisuuttamme umpikujaan."

"Maailmassa ei ole pulaa paperista eikä suomalaisesta paperista makseta korkean kustannustason lisähintaa. Myös täällä Suomessa on paperia pystyttävä tekemään markkinahintaan, vaikka monet kustannukset ovat korkeammat kuin keskeisissä kilpailijamaissa", muistuttaa Brunila.

Suomen metsäteollisuus voi menestyä, kun kannattavuutta parannetaan ja kustannuksia karsitaan euro eurolta. Myös tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostaminen edellyttää, että kannattavuus on kunnossa. Globaalissa kilpailussa on mahdollista menestyä, kun alalta löytyy yhteistä tahtoa kehittää toimintaa pitkäjänteisesti.

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 2006