Metsäteollisuuden maksuttomat päästöoikeudet välttämättömiä

Tiedotteet |

Suomella on mahdollisuus lisätä uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoa metsäteollisuuden avulla.

Oikeansuuntainen kehitys ei kuitenkaan ole mahdollista ilman maksuttomia päästöoikeuksia vuonna 2013 alkavalla päästökauppakaudella. EU-huippukokous ottaa loppuviikosta kantaa komission esittämiin päästökauppajärjestelmän muutoksiin.

 

Päästöoikeuksien jakaminen huutokauppaamalla ei vähennä Euroopan tai Suomen päästöjä. Markkinoille jaettava päästöoikeuksien tonnimäärä asettaa EU:n kokonaispäästöjen ylärajan. Päästöjen vähentäminen edellyttää maailmanlaajuista ilmastosopimusta sekä investointeja energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.

 

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen nostaisi veroluonteisella maksulla tehtaiden suoria toimintakustannuksia. Päästökauppa aiheuttaa jo nyt välillisiä kustannuksia puuraaka-aineen ja energian kallistumisen myötä. On arvioitu, että Euroopan massa- ja paperiteollisuuden kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 5-9 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Toimialan keskimääräinen liikevoittoprosentti on 2000-luvulla Euroopassa ollut noin 5 prosenttia.

 

Lisäkustannuksia ei voi siirtää lopputuotteiden hintoihin maailmanmarkkinoilla, koska vain kolmannes maailman paperi- ja kartonkiteollisuudesta toimii päästökaupan piirissä. Kustannusten nousu vähentää mahdollisuuksia kehittää uusiutuvan energian ja toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa.

 

Kilpailuedun luovuttaminen Euroopan ulkopuolelle ei paranna globaalin ilmaston tilaa. Tuotteet kannattaa valmistaa siellä, missä tuotanto on tehokkainta ja aiheuttaa vähiten päästöjä. Suomen metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään jo 40 prosenttia tuotettua tonnia kohti vuodesta 1990.

 

Metsäteollisuuden energiantuotantoa ei voida tarkastella tuotannosta irrallisena toimintona

 

Ilmastopolitiikassa on otettava huomioon, että metsäteollisuus tuottaa jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Vapaaehtoisiin toimiin perustuvaa myönteistä kehitystä ei pidä vaarantaa.

 

Tehokas sähkön ja lämmön tuotanto (CHP) on osa tuotantoprosessia, jota ilman ei synny uusiutuvaa energiaakaan. Koko massa- ja paperiteollisuutta on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, koska paperin raaka-aineen, massan, tuotantokustannusten nousu heijastuu välittömästi lopputuotteiden kustannuksiin. 

 

Lisätietoja antaa:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611 tai 040 – 535 0501

 

Metsäteollisuuden tuotanto perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, joka sitoo ilmasta hiilidioksidia. Tuotteet voidaan kierrättää ja käyttää uusiutuvaksi energiaksi elinkaarensa päätteeksi samoin kuin muukin jalostukseen soveltumaton metsäbiomassa.