Metsäteollisuuden maa -kirjasarja on valmistunut

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on keskeinen suomalaista yhteiskuntaa, taloutta, luontoa, kulttuuria ja politiikkaa muovaava tekijä meneillään olevasta rakennemuutoksesta huolimatta.

Metsäteollisuuden maa -teossarjan osat 1–5 tarkastelevat pitkällä aikavälillä metsäteollisuuden kansallista ja paikallista kehitystä ja sen suhdetta kansainväliseen järjestelmään. Samalla teossarja esittää kysymyksen, mitkä voimat synnyttivät modernin Suomen ja miten Suomesta tuli Suomi? Teossarjan toimeksiantaja on Metsäteollisuus ry ja kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kriisi ja kumous – Metsäteollisuus ja maailmantalouden murros 1973–2008


Sarjan viides ja viimeinen osa tarkastelee vuosituhannen vaihteen dramaattisia vuosikymmeniä, jolloin maailmantalouden murrokset muokkasivat metsäteollisuutta syvästi. Öljykriisi uhkasi kaataa velkaantuneita yrityksiä, joista osa sulautettiin 1980-luvulla suurempiin kokonaisuuksiin. Globalisaatio kiihdytti 1990-luvulla keskittymistä edelleen ja kansainvälisti metsäteollisuuden omistuksen, kun kansalliset finanssileirit hajosivat ja protektionistinen säätely purkautui.

Metsäteollisuuden erikoisasema uudenlaisen Suomen kehityksen voimanlähteenä on jälleen kerran rakennettava uudelleen.  Harvoin kiitetyillä ja usein kiistellyillä metsäyrityksillä ja niiden ympärille syntyneellä metsäklusterilla on silti edelleen huomattava merkitys kansantaloudessa ja tärkeä rooli kansainvälisessä kaupassa.

Markku Kuisman toimittaman teossarjan viidennen kirjoittajat ovat Kustaa Hulkko, Niklas Jensen-Eriksen, Antti Kujala, Jari Ojala, Pentti Sierilä ja Sakari Virtanen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1055, Tiede
Sid. 458 s. kuvitettu 92; 36.09
ISBN 978-952-222-004-2
42,–

Kansikuva ja sisällysluettelo www.finlit.fi/lehdisto

Arvostelukappaleet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, minttu.nikkila@finlit.fi, p. 0201 131 350

Sarjan aiemmin ilmestyneet osat

  • Markku Kuisma: Metsäteollisuuden maa – Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920 (2006)
  • Kai Häggman: Metsän tasavalta – Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920–1939 (2006)
  • Juhana Aunesluoma: Paperipatruunat – Metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa 1939–1950 (2007)
  • Niklas Jensen-Eriksen: Läpimurto – Metsäteollisuus kasvun, integraation ja kylmän sodan Euroopassa 1950–1973 (2007)