Metsäteollisuuden kustannusnousut torjuttava

Tiedotteet |

Suomalaista metsäteollisuutta uhkaa lähivuosina satojen miljoonien eurojen vuosittaiset lisäkustannukset, kun EU:n rikkidirektiivi astuu voimaan ja jos päästöttömälle sähköntuotannolle kaavailtu windfall-vero otetaan käyttöön.

”Nämä lisäkustannukset ovat kestämättömiä, ja ne tulee kompensoida teollisuudelle täysimääräisesti, jotta tehtaat pystytään pitämään toiminnassa ja siten turvaamaan suomalaiset työpaikat”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. 

Jaatisen mukaan valtiovallalta tarvitaan nopeavaikutteisia toimenpiteitä, jotta kustannusnousu voidaan välttää ja suomalaisen kilpailukyvyn heikentyminen saadaan torjuttua. Rikkidirektiivi yksistään merkitsee metsäteollisuudelle noin 200 miljoonan euron ja windfall-vero yli 50 miljoonan euron vuosittaista lisälaskua.
 
"Rikkidirektiivin mahdollistamaa valtiontukea on hyödynnettävä täysimääräisesti. Toinen suoraan teollisuuden kustannustaakkaa helpottava keino on ottaa käyttöön päästökauppadirektiivin sallima valtiontuki. Muita nopeavaikutteisia toimenpiteitä ovat väylämaksuista luopuminen sekä dieselveron palautusjärjestelmä raskaalle liikenteelle", Jaatinen ehdottaa.

Energiavaltaisen teollisuuden energiaverotusta kohtuullistettiin merkittävästi vuoden 2012 alussa. Jatkossa verotusta on edelleen kehitettävä hallitusohjelman linjauksen mukaisesti siten, että se laskee EU:n sallimalle minimitasolle.

Sopeutumisaika rikkidirektiiviin liian lyhyt

Rikkidirektiiviin sopeutuminen edellyttää isoja investointeja laivoihin ja infrastruktuuriin.  Sopeutumisaika rikkidirektiiviin laivakaluston korvaamisella on liian lyhyt, sillä direktiivi astuu voimaan jo vuonna 2015.

Tulevaisuudessa rikkipäästöjä on mahdollista vähentää esimerkiksi investoimalla laivamoottoreiden rikkipesuriteknologiaan. Teknologiaa ei ole vielä toistaiseksi kaupallisesti käytettävissä. Vaihtoehtona ovat myös maakaasukäyttöiset laivat, jotka edellyttävät niille sopivaa infrastruktuuria.  Näiden uusien vaihtoehtojen edistämiseksi tarvitaan valtion ja EU:n rahoitusta.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6601