Metsäteollisuuden kilpailukykyvammoja korjattava budjettiriihessä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus vaatii hallituksen budjettiriihestä selkeitä ja nopeavaikutteisia ratkaisuja, jotka parantavat teollisuuden rapautuvaa kustannuskilpailukykyä. Suomelle elintärkeä vienti on saatava jälleen vetämään, jotta hyvinvointipalvelut pystytään jatkossakin rahoittamaan. 

Teollisuuden rakennemuutos jatkuu edelleen eikä Suomella ole varaa jättää tekemättä päätöksiä, jotka parantavat vientiteollisuuden kilpailukykyä ja turvaavat kotimaista tuotantoa. 

”Hallituksen päätös laskea yhteisöveroa viime kevään kehysriihessä oli positiivinen kädenojennus elinkeinoelämälle, sillä se edistää investointiedellytyksiä Suomeen ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Keväällä puolivälitarkastelussaan hallitus lupasi välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä ja tästä on pidettävä kiinni”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden energiaverotuksen kiristykset peruttava

Ensi vuonna käyttöönotettavaksi valmisteltu windfall-vero aiheuttaisi metsäteollisuudelle 15 miljoonan euron lisäkustannukset vuosittain ja hidastaisi uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista. Päästötöntä energiantuotantoa rankaiseva windfall-vero osuisi raskaasti energiaintensiiviseen teollisuuteen, ja sen hylkääminen kokonaan on ainoa oikea ratkaisu. Energiaverotus on laskettava EU:n sallimalle minimitasolle hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Myös maakaasuveron ja turveveron korotukset lisäävät entisestään metsäteollisuuden kustannustaakkaa.

Rikkidirektiivin kompensaatiokeinot pikaisesti käyttöön teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi

Metsäteollisuudelle merkittäviä lisäkustannuksia aiheuttava rikkidirektiivi tulee voimaan Itämeren alueella vuonna 2015. Siitä lähtien metsäteollisuuden kuljetuskustannukset kasvavat vähintään 200 miljoonalla eurolla vuosittain.

”Valtiovarainministeriön esittämä investointituki nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien rakentamiseen rikkidirektiivin kustannusten kompensoimiseksi on hyvä, mutta ei riittävän nopeavaikutteinen ratkaisu akuuttiin ongelmaan. Yhtenä kompensointikeinona toimisi väylämaksujen poistaminen, jota useat poliitikot ovat viime aikoina esittäneet”, jatkaa Jaatinen.

Metsäteollisuuden lisäkustannuksia lieventäisivät myös rataveron poistaminen sekä ammattiautoilijoiden dieselveron palautusjärjestelmä. Mahdolliset elvytystoimet tulisi kohdentaa liikenneinfran parantamiseen, kuten Imatra-Luumäki-kaksoisraiteen toteuttamiseen.

Metsäteollisuuden kilpailukykyä kohentaisivat myös liikenneväylien kunnossapito ja perusparannukset, joilla nopeutettaisiin entistä kuljetustehokkaampien kuorma-autojen käyttöönottoa. Liikennepoliittisten linjausten mukaan toteutettava raakapuuterminaalien käyttöönotto tehostaa metsäteollisuuden kuljetuksia ja parantaa kustannustehokkuutta. Kustannustaakkaa helpottaisi myös, jos Suomessa otettaisiin käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistama valtiontuki.

Menestyvä ja kehittyvä vientiteollisuus hyvinvoinnin turvana

Suomalainen osaaminen säilyy korkeatasoisena, jos innovaatio- ja yliopistorahoitus taataan pidemmälle aikavälille. T&K-hankkeiden ja strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) rahoituksen takaaminen on tärkeää teollisuuden kehittämisessä ja uusien menestystekijöiden luomisessa.

Viennistä riippuvaisessa maassamme hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttää elinvoimaista vientiteollisuutta. Jos kansallisesti ei tehdä päätöksiä maamme vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, valuvat tuotanto ja sitä kautta työpaikat kiihtyvällä vauhdilla kilpailukykyisempiin maihin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600