Metsäteollisuuden kilpailukyky ja tulevaisuus rakennetaan omin toimin

Tiedotteet |

Metsäteollisuudella on Suomessa erittäin modernit tehtaat, osaava henkilöstö ja monipuolinen osaaminen. Maastamme on myös saatavissa runsaasti kaikki kestävyyskriteerit täyttävää raaka-ainetta. Ainoa mikä meiltä puuttuu on kustannuskilpailukyky.

Kustannuskilpailukyvyn parantaminen edellyttää, että kaikkia kustannuksia alennetaan. Suomessa on päästävä lähemmäs kilpailijamaiden tasoa, jotta metsäteollisuus voi pärjätä. Ellemme löydä kustannuskilpailukyvyn parantamiseen ratkaisuja nopeasti, puu- ja paperituotteemme tehdään jossain muualla. Tuotanto keskittyy joka tapauksessa parhaimmille ja tehokkaimmille tehtaille.


Koko verkoston kustannukset ratkaisevat
 

Haluamme edelleen Suomessa tehdä 100 miljoonan kuluttajan paperituotteet ja 50 miljoonan ihmisen puutuotteet. Pidetään siis yhdessä huolta, että alan parhaat tehtaat sijaitsevat Suomessa.

Työehtosopimusneuvotteluissa on haettava ratkaisuja, joilla alennetaan kustannuksia sekä parannetaan toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Näin on tehtävä kaikissa muissakin kuin alamme työehtosopimuksissa, jotka vaikuttavat metsäteollisuuden kustannuksiin ostettujen tuotantopanosten ja palvelujen kautta. Jotta metsäteollisuus voisi edelleen toimia koko 200 000 työntekijän verkoston ytimenä, kustannustasomme on saatava lähemmäs kilpailijamaiden tasoa.


Kotimaiseen toimintaympäristöön vaikutetaan muutoinkin kotimaisin toimin
 

Kotimaisia toimia tarvitaan myös kotimaiseen toimintaympäristöön parantamiseksi. Yhteisellä poliittisella päätöksenteolla on vaikutettava alan kannalta keskeisiin asioihin, kuten puun saatavuuteen, metsätalouden kannattavuuteen ja energiakustannuksiin.

 

Suomen metsäteollisuuden kustannuskilpailukyky rakennetaan Suomessa tehtävillä päätöksillä. Tehdään ne ja rakennetaan Suomesta monipuolinen biotalousmaa.