Metsäteollisuuden energiakustannuksia ei pidä nostaa ostopakkomallilla

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden energiakustannuksia ei tule lisätä luomalla kansallista takuuhintajärjestelmää muutaman laitoksen tuottamalle turvesähkölle. Tulonsiirto sähkön käyttäjiltä valituille turvesähkön tuottajille ei ratkaise päästökaupan aiheuttamia ongelmia, minkä vuoksi ostopakkomalli kaipaa vielä harkintaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön 2.3.2006 esittämässä mallissa Suomen metsäteollisuusyritykset maksaisivat noin kolmanneksen määrätyille turvesähkön tuottajille kaavaillusta tuesta.

Turve on hyvä polttoaine, jonka asema polttoaineena on heikentynyt päästökaupan aikana. Turpeen kilpailukyvystä huolehtiminen edesauttaa puuraaka-aineen käyttöä ensisijaisesti paperi- ja puutuotteiden jalostukseen. Esitetyn ostopakkomallin sijaan tulisi turpeen aseman parantamiseksi löytää ratkaisu, jossa turpeen tuotannon arvoketjun kautta sen kilpailukyky saadaan varmistettua tasapuolisesti kaikkien käyttäjien kannalta.

Suomessa metsäteollisuus maksaa noin kolmanneksen sähkön kantaverkon kuluista. Euroopan kustannustehokkainta kantaverkkotoimintaa ei pidä rasittaa kustannuksilla, jotka eivät liity sen toimintaan.

Esitetyssä turvesähkön ostopakkomallissa sähkönsiirron lisäkustannukset muodostuisivat teollisuuden lisärasitteiksi, joita ei Suomen ulkopuolisilla kilpailijoilla ole. Esimerkiksi Ruotsi on luopunut metsäteollisuuden energiankäytön verottamisesta. Metsäteollisuus maksaa vuosittain Suomessa energian käyttöveroja noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin Ruotsissa.

On tärkeää, että Suomen hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen selonteon linjaukset turvaavat metsäteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa.

7.3.2006

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6611, 040 535 0501, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6633, 0400 506 977, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi