Metsäteollisuuden avulla kohti ilmastotavoitteita – hyvälle energiapolitiikalle tarvitaan jatkoa

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tarjoamat ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kiinnostivat kuulijoita puu ja bioenergia-alan messuilla Jyväskylässä. Bioenergiakonferenssi keskittyi bioenergian tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

"Metsäteollisuus on jo nyt suurin bioenergian tuottaja, mutta uskon puusta valmistettujen tuotteiden kokevan uuden renessanssin nyt kun haemme vastauksia ilmastokysymyksiin," sanoi Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja Metsäteollisuus ry:stä.  


Metsäteollisuuden tuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan

 

"Metsäteollisuus tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi," kertoo Sundman. "Metsäteollisuus tuottaa ilmastoystävällisiä tuotteita, jotka vaikuttavat hiilitaseeseen positiivisesti koko elinkaarensa ajan. Puu sitoo ilmakehän hiiltä, joka varastoituu metsäteollisuuden tuotteisiin. Tuotteet voidaan kierrättää ja hyödyntää bioenergiana elinkaarensa lopussa. Kun metsäteollisuuden tuotteilla korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita esimerkiksi rakennus- ja pakkausteollisuudessa, ovat myönteiset ilmastovaikutukset huomattavia," Sundman jatkaa.

 

Tarvitaan vetovoimainen ja ennakoitavissa oleva toimintaympäristö

 

Metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin liittyvien hankkeiden eteneminen edellyttää kustannus-kilpailukyvyn turvaavaa pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Metsäteollisuuden kilpailukykyiset nykyiset tuotteet luovat pohjan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle.

 

Metsäteollisuus panostaa voimakkaasti päästöjen vähentämiseen. Energiatehokkuuden parantamisessa on saavutettu hyviä tuloksia ja bioenergiaan on investoitu merkittävästi. Biojalostamoiden ja alan muiden investointien saaminen kotimaahan kuitenkin edellyttää, että energiakustannukset, sähkön saatavuus ja verotus ovat kilpailukykyisellä tasolla sekä naapurimaihin verrattuna että globaalisti. Valtion energiapolitiikan on oltava suunnitelmallista ja ennakoitavaa, jotta Suomi voi kilpailla menestyksellisesti metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotteiden valmistuksesta.

 

Suomessa on perinteisesti tehty hyvää energiapolitiikkaa ja sille tarvitaan nyt jatkoa. Kuten elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen eilen totesi, niin Suomen hallituksen tulisi poistaa teollisuuden sähkövero kokonaan sekä poistaa uusiutuvilta biopohjaisilta liikennepolttoaineilta niitä rasittava vero. Näin toimien edistettäisiin alan suomalaisen tuotannon kehittymistä ja kilpailukykyä, jotta toimijat olisivat tasapuolisessa asemassa kilpailijoihinsa nähden.

 

Lähiraaka-aineen hyödyntämistä voidaan monipuolistaa ja metsäosaamista kehittää Suomessa

 

Metsäteollisuudella on teknologia, osaaminen sekä tuotannollinen infrastruktuuri seuraavan sukupolven biojalostamojen rakentamiseksi. Ala on edelläkävijä uusien biotuotteiden kehittämisessä. Biopolttoaineiden lisäksi puusta ja sen ainesosista jalostettavat biokemikaalit, -muovit ja -komposiitit laajentavat metsäteollisuuden toimintakenttää. Puuperäiset biotuotteet, älykkäät pakkaukset, asumisratkaisut ja lääkeaineet ovat esimerkkejä innovatiivisesta tuotekehittelystä. Tätä kehityspolkua tulee jatkaa ja vahvistaa kaikin keinoin, jotta metsäteollisuuden kärkiosaaminen säilyy Suomessa.

 

 

Lisätietoja:

Stefan Sundman

energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 535 0501