Metsäteollisuuden ajankohtaiskatsaus 31.10.2007

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden suuresta murroksesta huolimatta tuotanto Suomessa kasvaa ja tuotanto keskittyy tehokkaimpiin ja kannattavimpiin yksiköihin.

Perinteiset kilpailuedut – edullinen energia, riittävät raaka-aineresurssit ja kilpailijoita nopeammin kasvava tuottavuus – on menetetty. Kun kaikki kustannukset nousevat Suomessa nopeammin kuin muissa maissa, on toimintaa tehostettava.

”Metsäteollisuuden  on kireässä  kilpailussa haettava nopeasti uusia toimintatapoja, jotka perustuvat nykyistä laajempiin tehtäväkuviin ja moniosaamiseen, uuden teknologian täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä verkostomaiseen toimintatapaan. Yritysten on rakennettava kilpailukykynsä uudelleen. Olisi väärin jäädä passiivisena seuraamaan kehitystä ulkopuolelta. Se vaarantaisi yhä useamman työpaikan. Jokaisen tehtaan on oltava kannattava”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. 

”Suomalainen hyvinvointi on pitkälti rakentunut menestyvän metsäteollisuuden varaan. On tuudittauduttu siihen uskoon, että metsäteollisuus on Suomessa saavutettu etu. Näin ei jatkossa enää välttämättä ole”, hän muistuttaa.

Uusien, kilpailukykyä parantavien toimintamallien kehittämisessä tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistyötä.

”Viime viikkojen aikana on metsäteollisuuden eri sektoreille solmittu uusia työehtosopimuksia. Paperin työehtosopimusta lukuunottamatta niissä on palkankorotusten rinnalla sovittu useista tuottavuutta parantavista ja joustavuutta lisäävistä keinoista.”

”Paperiteollisuudessa, joka on Suomessa nyt suurimpien rakennemuutosten edessä, on tärkeää aloittaa välittömästi neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta. Paperiliitolla ja metsäteollisuudella on edessään suuri urakka, eikä sitä pidä jättää viime hetkeen”, kiirehtii Brunila. Paperiteollisuuden työehtosopimus päättyy toukokuun 2008 lopussa.

Metsäteollisuus on tähän saakka voinut tarjota lähes elinikäisiä työpaikkoja. Suomen sellu-, paperi- ja puu-tuoteteollisuudessa työskentelee yli 60 000 henkilöä. Yritykset kantavat vastuun lisäksi yli 60 000 henkilöstä, jotka työskentelevät muissa maissa suomalaisen metsäteollisuuden palveluksessa. Erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. Palkat ovat selvästi keskimääräistä teollisuustyötä korkeammat. Alalla ei ole käytetty lomautuksia.

Metsäteollisuuden rakenteelliset muutokset ovat väistämättömiä.pdf