Metsäteollisuuden ajankohtaiskatsaus 25.4.2008

Tiedotteet |

Aiheita ajankohtauskatsauksessa 25.4.2008

Toimitusjohtaja Anne Brunilan katsaus:
Puun tarjonnan odotetaan vilkastuvan – metsäteollisuuden tilanne jatkuu kireänä

Tammi-maaliskuussa 2008 metsäteollisuuden tuotannon määrä laski viisi prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Notkahdus johtui sahateollisuuden heikentyneestä suhdanteesta. Metsäverotuskysymysten ratkettua puukaupan odotetaan vilkastuvan alkuvuodesta selvästi.

Tuotantokatsaus:
Metsäteollisuuden tuotanto laski 5 % tammi-maaliskuussa

Tammi-maaliskuussa 2008 metsäteollisuuden tuotannon arvioidaan Suomessa supistuneen keskimäärin viisi prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotanto väheni peräti viidenneksen. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotantomäärä oli sen sijaan jokseenkin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Sahojen tuotantomäärää leikattu neljännes: 
Sahat ovat leikanneet tuotantoaan alkuvuonna neljänneksellä heikon kysynnän vuoksi. Sahatuotteiden markkinat heikkenivät jo viime vuoden kesällä niin Suomessa kuin kilpailijamaissakin. Kysyntään vaikuttaa Yhdysvaltojen asuinrakennusaloitusten määrä, joka on alkuvuonna jäänyt ennakoituakin alhaisemmaksi.

 Liite: Ajankohtaiskatsaus 25.4.2008