Metsäteollisuudelle vuoteen 2025 ulottuva visio: Uusiutuva metsäteollisuus – menestystä biotaloudesta

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry käynnisti vuosi sitten työn, jonka tavoitteena oli määrittää toimialalle visio, joka yltää vuoteen 2025. Visio tehtiin yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa vuoden 2014 aikana, ja se julkistettiin tänään. Toimialan visio kiteytyy lupaukseen Uusiutuva metsäteollisuus – menestystä biotaloudesta.

Metsäteollisuus on ollut Suomen teollisen kehityksen, viennin sekä suomalaisten hyvinvoinnin perustaa vuosikymmenten ajan. Tänään metsäteollisuus investoi ja rakentaa rohkeasti uutta, biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Sen käyttämä puuraaka-aine on uusiutuvaa ja tuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta.

– Metsäteollisuus tekee biotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa nykyisen toiminnan rinnalle. Biotaloudessa luomme toimialarajojen yli arvoketjuja, jotka mahdollistavat entistä korkeamman jalostusarvon. Se on portti uusille markkinoille ja kasvuun, sanoo toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä.

Paperi, sellu ja sahatavara ovat olleet vuosikymmeniä Suomen vientituotteiden kärjessä. Metsäteollisuuden viennin arvo on viime vuosina pysynyt ennallaan, vaikka ala on ollut rakennemuutoksen kourissa ja paperin kysyntä on supistunut. Vuonna 2013 metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä oli noin 20 %.

Suomessa on runsaasti metsiä hyödynnettäväksi. Tuotteilla ja ratkaisuilla, jossa käytetään puuta tai puun ainesosia, on kasvava kysyntä sekä nykyisillä että kehittyvillä markkinoilla. Käyttäjiä ovat mm. rakennus- ja kemianteollisuus, lääke-, hygienia- ja kosmetiikkateollisuus, elintarvike- ja pakkausteollisuus, huonekalu-teollisuus ja design sekä monet muut alat, jotka valmistavat tuotteita kuluttajien arkeen ja vapaa-aikaan.

Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen biotalouden ytimessä

Maailmanlaajuiset ilmiöt haastavat kaikki toimialat ja koskettavat kaikkia ihmisiä. Ilmastonmuutos, kilpailu luonnonvaroista, väestön kasvu ja kaupungistuminen sekä digitalisoituminen muuttavat sekä kuluttajien että yritysten tavan toimia.

– Metsäteollisuuden koko ketjun kestävyys, vastuullisuus ja uusiutuminen ovat meille mahdollisuus ja loistava tarina. Uskomme, että vuoteen 2025 mennessä biotalous tuo uutta talouskasvua ja hyvinvointia Suomeen, sillä biotalous on vastaus suurten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, painottaa Jaatinen.

Kansallinen biotalousstrategia hyväksyttiin tänä vuonna, ja biotalous on nostettu yhdeksi Suomen talouden kasvun kärjeksi. – Kuluttajille biotalous tarjoaa mahdollisuuden valita kestävämmän tavan kuluttaa ja elää. Yhteiskunnalle se merkitsee hyvinvointia, työpaikkoja sekä vienti- ja verotuloja. Biotalouteen ei kuitenkaan siirrytä itsestään, vaan toimintaedellytykset ja kilpailukyky on oltava kunnossa. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä alan sisällä että yli toimialarajojen, sanoo Jaatinen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, puh. 09 132 6600, timo.jaatinen@forestindustries.fi.

www.metsateollisuus.fi/visio2025