Metsäteollisuudelle tärkeät asiat

Tiedotteet |

Suomella on hyvät edellytykset vahvistaa asemiaan metsäteollisuuden johtavana tuotanto- ja innovaatioympäristönä. Tämä edellyttää yhteistä poliittista tahtoa Suomen kehittämiseksi teollisuuden kilpailukykyisenä toimintaympäristönä.

Metsäteollisuus tuo merkittävän osan suomalaisten hyvinvoinnista hyödyntämällä kestävällä tavalla strategista ja uusiutuvaa luonnonvaraamme, metsää.

Suomella on hyvät edellytykset säilyttää asemansa globaalisti toimivan metsäteollisuuden johtavana tuotanto- ja innovaatioympäristönä. Kilpailukykyisessä toimintaympäristössä alan yritykset voivat panostaa uusien tuotteiden, palvelujen ja kilpailuetujen rakentamiseen.

Metsäteollisuuden toimintaympäristön vahvistaminen Suomessa edellyttää, että:

  • Puun saatavuutta ja markkinoille tuloa kilpailukykyiseen hintaan parannetaan
  • Energiaa on saatavissa riittävästi kilpailukykyiseen hintaan
  • Metsäklusterin tutkimusta ja osaamisen kehittymistä vahvistetaan
  • Verotuksella ei heikennetä metsäteollisuuden kilpailukykyä
  • Työelämän pelisääntöjä kehitetään ja otetaan käyttöön nykyaikaiset toimintamallit
  • Logistiikan ja infrastruktuurin kehittämiseen varataan riittävät resurssit
  • Kansainvälisen politiikan keinoin tuetaan uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä

Liitteenä ajankohtaisjulkaisu.