Metsäteollisuudelle luotava Suomeen samat toimintaedellytykset kuin kilpailijamaissakin

Tiedotteet |

Pääministeri Vanhasen johdolla tänään pidetyssä ministeritapaamisessa käytiin läpi metsäteollisuuden kotimaisen toimintaympäristön haasteita.

Metsäteollisuus ei hae julkisia tukia vaan esitti pääministeritapaamisessa konkreettisen lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidekokonaisuuden, jolla Suomesta luodaan yhtä hyvä toimintaympäristö metsäteollisuudelle kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Alan toimintaolosuhteiden saattaminen samalle tasolle edellyttää nopeita päätöksiä ja toimenpiteiden käynnistämistä vielä kuluvana vuonna erityisesti energia-, metsä-, liikenne- ja EU-politiikassa. Lisäksi tarvitaan toimia koulutus-, tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatiopolitiikassa.

 

"Keskustelut käytiin erittäin rakentavassa ja myönteisessä hengessä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. "On syytä uskoa, että tarvittavat toimenpiteet saadaan tältä pohjalta nopeasti käyntiin ja monet niistä voidaan toteuttaa vielä tällä hallituskaudella." Kotimaiseen toimintaympäristöön vaikuttavien toimien pohjaksi on käytettävissä useiden työryhmien, kuten Esko Ahon työryhmän suositukset.

 

Suomesta modernin biotalouden suunnannäyttäjä

 

Metsäteollisuuden johtamana Suomesta voi tulla modernin biotalouden suunnannäyttäjä, mikäli tähän pyritään johdonmukaisin toimin. Ala on materiaali- ja energiatehokas uusiutuvien luonnonvarojen käyttäjä sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Tuotteet on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta ja ne ovat sekä kierrätettäviä että biohajoavia.

 

Nykyisten tuotteiden ohella alan uusia mahdollisuuksia syntyy muun muassa biopolttoaineiden, -kemikaalien ja biomuovien valmistuksessa. Edistämällä puurakentamista Euroopassa ja lähialueilla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta sekä vauhdittaa energia- ja ympäristöystävällisiä rakentamisen ratkaisuja.