Metsäteollisuudelle kilpailukykyä osaamisella ja koulutuksella

Tiedotteet |

Metsäklusterin tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotteiden ja palveluiden arvo vuoteen 2030 mennessä. Puolet arvosta tulee uusista tuotteista, joita tänään ei vielä valmisteta.

Tavoitteisin päästään panostamalla kansainvälisesti korkeatasoiseen koulutukseen, osaamiseen ja Suomelle tärkeän raaka-aineen – puun – mahdollisuuksien hyödyntämiseen.  Kilpailukykyinen tuotanto edellyttää laadukasta ammatillista osaamista sekä vahvoja kansainvälisiä ja korkeakoulutasoisia taitoja.

"Globalisaatio muuttaa metsäsektorin toimintaympäristöä. Riskinä on, että osaaminen ja teknologiajohtajuus siirtyvät pois Suomesta", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

"Markkinat ja kilpailu ovat murroksessa, kysyntä kasvaa nopeasti Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla, mutta hitaasti perinteisillä markkinoilla. Kypsillä markkinoilla on ylikapasiteettia, ja uudet edulliset raaka-ainelähteet ovat Latinalaisessa Amerikassa", Brunila luettelee. "Menestyksen ratkaisee kykymme uudistua, mikä onnistuu vain panostamalla osaamiseen. Koulutusta onkin kehitettävä paremmin vastaamaan metsäteollisuuden tarpeita."

Suomen menestys perustuu vain osaamiseen, erikoistumiseen, korkeaan tuottavuuteen ja kilpailukykyiseen toimintaympäristöön.

Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena menestystekijänä kasvaa edelleen. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ koulutuksen kehittämiseksi luo kilpailuetua, jota voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti. Lisäksi ripeydellä voidaan varmistaa, että Suomi on metsäklusterin koulutuksen johtava keskus myös jatkossa. Kehittämistoimiin on ryhdyttävää nyt, koska investointi koulutukseen tuottaa tulosta vasta 5-10 vuoden kuluttua.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteet koulutukselle ja osaamiselle:

Ammatillinen koulutus
        moniosaamista tukevaa ammatillista koulutusta
        perustutkinnoista teollisuuden prosessiosaajiksi
        ammatillista koulutusta keskitettävä
        vahvaa esimieskoulutusta
        metsäkoneen- ja puutavara-autojen kuljettajien koulutusta lisättävä

Yliopisto- ja korkeakoulutus
        metsäklusteriin tieteen huippuyksiköitä
        professuurit metsäteollisuuden ja sen asiakasalojen kannalta tärkeille aloille
        kansainvälisesti kilpailukykyisiä huippuyliopistoja
        liiketoimintaosaaminen vahvemmin koulutukseen

Lisätietoja julkaisuista

Tavoitteet metsäteollisuuden koulutukselle ja osaamiselle

Metsäklusterin tutkimusstrategia

www.metsateollisuus.fi