Metsäteollisuudella valoisat tulevaisuudennäkymät

Tiedotteet |

Tuoreiden selvitysten mukaan Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus näyttää hyvältä. Puun käytön arvioidaan lisääntyvän sekä jalostuksessa että energiakäytössä. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja puun saatavuuteen on syytä panostaa.

Pöyryn taannoin julkaiseman selvityksen mukaan metsäteollisuuden investoinnit Suomeen kasvavat yli miljardiin euroon vuodessa. Investoinnit varmistavat alan uudistumisen ja ovat kilpailukykyisen teollisuuden perusedellytyksiä. Pöyryn selvityksessä arvioitiin uusien tuotteiden osuuden investoinneista nousevan vuosittain noin 100 miljoonaan euroon. Valtaosa investoinneista suunnataan tuotantokoneiston pitämiseen edelleen ensiluokkaisina.

Myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n selvityksessä työ- ja elinkeinoministeriössä meneillään olevalle metsäalan strategiselle ohjelmalle (MSO) ennakoidaan, että metsäteollisuuden puun käyttö kasvaa edelleen vuoteen 2020 mennessä. VATT ennustaa Suomeen lähivuosina tuotannon kasvua vuoden 2009 talouden taantuman pohjalukemista. Pahvi- ja kartonkituotteiden sekä sellun tuotannon ennakoidaan kasvavan nopeimmin takaisin taantumaa edeltäneelle tasolle.

Puun käyttö lisääntyy – raaka-aineen saatavuus turvattava

Tulevaisuudessa puuta käytetään aiempaa useampaan tarkoitukseen. Puun käyttö lisääntyy sekä rakentamisessa, uusiutuvan energian tuotannossa että uusissa tuotteissa. Puun saatavuuden turvaamiseksi on jatkossakin panostettava puuvarannon hyvään kasvuun ja puun saattamiseen markkinoille.

VATT on laatinut kolme puun käytön kehitysskenaariota ja arvioi, että puuta tarvitaan tällä vuosikymmenellä aiempaa enemmän. Puun käyttö kasvaisi nykyisestä, vaikka vain kaikkein pessimistisin kasvuskenaario toteutuisi. Tällä vuosikymmenellä puun käyttö tulee lisääntymään Suomessa saman verran kuin uusi sellutehdas käyttäisi puuta. Metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksien arvioidaan kasvavan tasaisesti ja erityisesti meneillään olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin ala on toipunut sekä rakennemuutoksesta että globaalista talouden taantumasta.

Lähivuosina puuta tarvitaan nykyistä enemmän myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen. VATT arvioi, että metsähakkeen käyttö nousee nykyisestä 6 miljoonasta kuutiosta noin 12,5 miljoonaan kuutioon. Koska jalostukseen soveltuvaa puuta ei kannata polttaa, pienpuun tarjontaa on lisättävä.

Kilpailukyvystä huolehtiminen tärkeää

Puun käytön lisäämisen esteeksi saattaa kuitenkin muodostua se, ettei teollisuuden kilpailukyvystä pidetä huolta. Tarvitaan toimia, joilla varmistetaan, että puuta saadaan markkinoille nykyistä enemmän. Lisäksi puun jalostaminen edellyttää, että myös energiaa on tarjolla riittävästi kohtuuhintaan. Samoin ensiarvoisen tärkeää on, että rahtikustannukset säilyvät kohtuullisina.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot, puh. 040 589 1891