Metsäteollisuudella on hyvät puun alkuperän seurantajärjestelmät – Viranomaiset huolehtivat metsälainsäädännön valvonnasta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden hyvän toimintaympäristön perusedellytys on yhteiskunnallinen vakaus. Siihen olennaisena osana kuuluvat hyvä hallintotapa ja lainsäädännön kunnioittaminen. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset toimivat Venäjällä paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi on ajankohtainen asia Venäjällä, ja se kuuluu viranomaisten tehtäviin. Viranomaiset varmistavat, että hakkuulupa annetaan sellaisille hakkuualueille, joilla on tehty ympäristöarviointi. Hakkuulupien tarkastus kuuluu luonnonvaraministeriön alaiselle Rosprirodnadzorille.

Viranomaiset tulkitsevat eri tavoin ympäristövaikutusten arvioinnin toteutusta. Arvioinnin toteutuksessa on myös merkittäviä alueellisia eroja. Esimerkiksi Leningradin alueella ympäristöarviointi tehdään metsätalousyrityskohtaisesti eikä hakkuualuekohtaista ympäristövaikutusten arviointia tarvita. Tämä perustuu paikalliseen sopimukseen viranomaisten kanssa. Karjalassa ympäristövaikutusten arviointia ei vaadita hakkuuluvan saamiseksi.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuun alkuperän ja laillisuuden varmistamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Yritykset noudattavat Venäjän virallisia määräyksiä ja ostavat puuta vain virallisilla asiakirjoilla.

Suomen metsäteollisuus yhteistyössä WWF:n kanssa

Metsäteollisuus on myös aloittanut WWF Suomen ja Venäjän kanssa yhteistyön laillisen puunhankinnan edistämiseksi. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti sekä kannattavat ainoastaan laillisista kohteista tulevan, kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa.

WWF tunnustaa, että Suomen metsäteollisuuden puun alkuperän hallintajärjestelmät ovat yksi tehokkaimmista keinoista tukea laillisen puun hankintaa. Suomen metsäteollisuus sitoutuu edistämään nykyisten alkuperänhallintajärjestelmien kehittämistä edelleen paikallisten osallistavien prosessien ja kansainvälisen vuoropuhelun avulla laittomuuksien tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä järjestelmien läpinäkyvyyden lisäämiseksi. WWF ja Metsäteollisuus ry ovat myös päättäneet perustaa työryhmän kehittämään edelleen puun alkuperän hallintajärjestelmiä.

Lisätietoja:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry., puh. (09) 132 6678 Sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi