Metsäteollisuudella kasvua ja kilpailukykyä tukevat tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

Tiedotteet |

Metsäteollisuus toivoo seuraavan hallituksen huolehtivan vastuullisen talouspolitiikan jatkuvuudesta, tekevän kaiken voitavansa kansainvälisen kaupan pelisääntöjen vahvistamiseksi ja jatkavan työelämän uudistamista. Lisäksi metsäteollisuus toivoo puuraaka-aineen saatavuuden turvaamista ja metsien käytön arvostuksen lisäämistä sekä kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa ja kestävää ympäristöpolitiikkaa.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ja ilmastomyönteisten tuotteiden kysyntä on ollut kasvussa. Moni globaali megatrendi tukee tätä kehitystä myös pitkällä aikavälillä. Metsäteollisuuden toimialan vahvistuneet näkymät, innovaatiot ja investoinnit edellyttävät vakaata ja uudistumisen edellytyksiä tukevaa toimintaympäristöä.

– Suurella osalla metsäteollisuutta on mennyt viime aikoina hyvin. Valitettavasti talouden kehityksessä näkyy huolestuttavia merkkejä. Siksi juuri nyt on tärkeää, että emme sahaa omaa oksaamme, emme omilla päätöksillämme heikennä kestävän menestyksen mahdollisuuksia, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus kantaa vastuuta koko maan talouden pitkän aikavälin hyvinvoinnista. Metsäteollisuus toivoo, että seuraava hallitus jatkaa vastuullista talouspolitiikkaa ja turvaa kestävästi järjestetyn julkisen talouden. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi olisi olennaista, että hallitus sitoutuisi olemaan nostamatta teollisuuden kustannuksia.

Suurin osa metsäteollisuuden tuotannosta suuntautuu vientiin, siksi metsäteollisuudelle on tärkeää, että hallitus tekisi kaiken voitavansa kansainvälisen kaupan pelisääntöjen vahvistamiseksi.

Metsäteollisuus haluaa turvata Suomessa olevien tehtaiden työpaikat, luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta. Tulevalla hallituskaudella on ensisijaista jatkaa suomalaisen työelämän uudistuksia. Työrauhaa on parannettava ja työlainsäädäntöä uudistettava.

Suomessa metsät voivat hyvin ja meillä voidaan edelleen lisätä kestävästi puun jalostuskäyttöä. Metsien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät tavoitteet ovat kaikki yhteen sovitettavissa. Metsäteollisuus toivoo puuraaka-aineen saatavuuden turvaamista ja metsien käytön arvostuksen lisäämistä.

Teollisuuden kilpailuedellytysten tulisi olla vähintään samalla tasolla kuin tärkeimmissä kilpailijamaissamme. Kilpailukykyinen energia- ja liikennepolitiikka sekä kestävä ympäristöpolitiikka tukevat teollisuuden menestymisen edellytyksiä.

Linkki Metsäteollisuus ry:n Vaalit 2019 -sivustolle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen,
p. 09 132 6600
timo.jaatinen@forestindustries.fi