Metsäteho Oy ja Metsäteollisuus ry tiivistävät yhteistyötä

Tiedotteet |

Puunhankinnan ja puuntuottamisen tutkimus-, kehittämis- ja edistämispalveluihin erikoistuneessa Metsäteho Oy:ssä tammikuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut on saatettu päätökseen. Yt-neuvottelujen seurauksena Metsätehon henkilöstömäärä supistuu noin kymmeneen henkilöön.

Metsäteho Oy jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä toimien tiiviissä yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n kanssa edunvalvonnan synergiaetujen hyödyntämiseksi. Yhteistyön tiivistymisellä on vaikutusta myös Metsäteollisuus ry:n henkilöstöön. Kaikki henkilöstöä koskevat päätökset pyritään tekemään kesään mennessä.

Uudistunut Metsäteho muuttaa viimeistään kesällä 2005 Metsäteollisuus ry:n tiloihin Metsäteollisuustalon kolmanteen ja neljänteen kerrokseen.

Metsäteho Oy:n osakkaat ovat pääasiassa metsäteollisuuteen ja metsätalouteen liittyviä yrityksiä ja organisaatioita.

Lisätietoja:

Heikki Pajuoja, toimitusjohtaja, Metsäteho Oy, puh. (09) 132 521