Metsät ja puusta valmistetut tuotteet ovat merkittävä hiilinielu

Tiedotteet |

Metsien biomassaan – puuhun, karikkeeseen ja maahan – on sitoutunut noin 640 gigatonnia hiiltä. Se on lähes yhtä paljon kuin hiilen määrä ilmakehässä.

Suomen metsien hiilinielu vastasi 42 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuonna 2008. Suomen metsien kyky sitoa hiiltä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut erityisesti puuston kasvu.

Myös puutuotteet ovat hiilinielu

Kiloon kuivaa puuta on sitoutunut puolitoista kiloa ilmakehän hiilidioksidia. Näin esimerkiksi puinen omakotitalo sitoo hiiltä nelihenkisen perheen kymmenen vuoden autoilun tai kymmenen etelänloman verran.

Kolmannes maailman metsäpinta-alasta on metsää

Ylivoimaisesti suurin osa metsäpinta-alasta on Venäjällä ja Brasiliassa. Ne ovat myös merkittävimpiä metsämaita puuston määrässä. Yli puolet maapallon metsistä on tropiikissa.

Suomen osuus maailman puustosta on noin puoli prosenttia, mutta jo EU:ssa Suomi on merkittävä metsämaa noin kymmenen prosentin osuudella.

Asukasta kohti metsämaata on maailmassa keskimäärin runsas puoli hehtaaria. Suomessa metsää on yli neljä hehtaaria asukasta kohti.
 
Euroopan maapinta-alasta metsät kattavat nyt yli 44 prosenttia. Viimeisen 15 vuoden aikana Euroopan ja Venäjän metsät kasvoivat 17 miljoonalla hehtaarilla eli Viron, Latvian ja Liettuan kokoisella alueella.

Puuta käytetään monipuolisesti

Yli puolet hakatusta puusta poltetaan kotitalouksissa polttopuuna pääasiassa Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Afrikassa hakatusta puusta menee polttopuuksi lähes 90 prosenttia, mutta Suomessa vain vajaa 10 prosenttia. Loppu puu hyödynnetään rakennusmateriaalina ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineena.
 
Puutuoteteollisuus käyttää maailmanlaajuisesti noin kolmanneksen kaikesta puusta. Sellu- ja paperiteollisuuden osuus on hieman yli 10 prosenttia. Maailman suurin metsäteollisuustuotteiden tuottaja on edelleen Yhdysvallat, jossa myös käytettiin puuta määrällisesti eniten.
 
Toisin kuin Suomessa, valtiot ja julkiset organisaatiot ovat muualla maailmassa suuria metsänomistajia. Ne omistavat 84 prosenttia maailman metsistä. Yksityisten metsänomistajien osuus on 13 prosenttia ja muiden 2 prosenttia. Yksityisiin metsänomistajiin kuuluvat yksityiset yritykset sekä yksityishenkilöt ja perheet.
 
Lisätietoja: Anu Islander, puh. 09 132 6678